VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
Home Quan hệ cổ đông Công bố thông tin BCTC HỢP NHẤT NĂM 2019 ĐÃ SOÁT XÉT VÀ GIẢI TRÌNH
Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)
09
Tháng 4 2020
BCTC HỢP NHẤT NĂM 2019 ĐÃ SOÁT XÉT VÀ GIẢI TRÌNH
Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Chi tiết xem file đính kèm:

BCHN 2019.pdf

122 TCT.TCKT 09.04.20001.pdf

 

Cập nhật ngày Thứ năm, 09 Tháng 4 2020 09:41
 

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn