VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
Home Quan hệ cổ đông Công bố thông tin BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1/2020
Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)
24
Tháng 4 2020
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1/2020
Viết bởi Administrator
PDF. In Email
Cập nhật ngày Thứ ba, 28 Tháng 4 2020 01:15
 

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn