VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
04
Tháng 5 2020
THÔNG BÁO
Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Giải trình thời gian công bố thông tin BCTC hợp nhất năm 2019.

Chi tiết xem file đính kèm:

GIAI_TRINH_CONG_BO_THONG_TIN_BCTC_HN_2019.pdf

Cập nhật ngày Thứ hai, 04 Tháng 5 2020 09:11
 

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn