VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
Home Quan hệ cổ đông Công bố thông tin Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)
12
Tháng 6 2020
Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Nội dung chi tiết xem file đính kèm:

16 tb.hdqt 12.6.20001.pdf

 

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn