VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
Home Linvestor Relations Disclosure Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)
12
Jun 2020
Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Nội dung chi tiết xem file đính kèm:

16 tb.hdqt 12.6.20001.pdf

 

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn