VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
18
Mar 2023
Thông báo
Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổng hợp Danh sách người sở hữu chứng khoán cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước.

81/TCT-TCHC

 

TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, phường Ghềnh Ráng, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.
Tel: 0256 3947099 - Fax: 0256 3947029 |  Email:  contact@pisico.vn