VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
Home Linvestor Relations Disclosure BCTC tổng hợp năm 2022
Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)
23
Mar 2023
BCTC tổng hợp năm 2022
Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2022 và giải trình kèm theo

BCTC Cty mẹ 2022

87.TCT.TCKT-Giải trình

 

TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, phường Ghềnh Ráng, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.
Tel: 0256 3947099 - Fax: 0256 3947029 |  Email:  contact@pisico.vn