VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
Home Linvestor Relations Disclosure Bổ nhiệm lại Kế toán trưởng TCTy PISICO
Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)
04
Jul 2023
Bổ nhiệm lại Kế toán trưởng TCTy PISICO
Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Công bố thông tin về việc bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Tổng công ty PISICO Bình ĐỊnh - CTCP

198-BN KTT 4.7.23

 

TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, phường Ghềnh Ráng, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.
Tel: 0256 3947099 - Fax: 0256 3947029 |  Email:  contact@pisico.vn