VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
Home Home About us
Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)
There are no translations available.

 

MaketGIỚI THIỆU SỢ LƯỢC PISICO
Chủ Tịch Hội Đồng Quản trị: Ông LÂM ĐÌNH AN
Tổng Giám Đốc: Bà ĐỒNG THỊ ÁNH
Địa chỉ: 99 Tây Sơn, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Điện thọai: 0256.3947099         Fax: 0256.3947029.
Mã số Doanh nghiệp: 4100258987
Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá tại Việt Nam: 43520

Năm thành lập: 1985
Vốn điều lệ: 275 tỷ đồng
Nghành nghề Kinh Doanh
     - Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ;

     - Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện
        Chi tiết: Chế biến hàng lâm sản;
     - Trồng rừng và chăm sóc rừng;
     - Khai thác gỗ;
     - Hoạt động thiết kế chuyên dụng
       Chi tiết: Tư vấn thiết kế công trình lâm sinh;
     - Hoạt động truyền hình
       Chi tiết: Kinh doanh truyền hình cáp;
     - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
       Chi tiết: Đầu tư hạ tầng; Kinh doanh bất động sản;
     - Xây dựng nhà các loại
       Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp;
     - Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
       Chi tiết: Xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật;
     - Bán buôn tổng hợp
       Chi tiết: Kinh doanh nguyên liệu giấy. Mua bán hàng Nông, Lâm, Thủy sản. Mua bán hàng công nghiệp thực phẩm, thức ăn chăn nuôi. Mua bán máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên phụ liệu cho ngành nông, lâm, thủy sản và vật liệu xây dựng; Mua bán máy móc, phương tiện vận tải, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Kinh doanh vật tư, thiết bị viễn thông;
     - Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
       Chi tiết: Chế biến hàng Nông sản;
     - Chế biến, bảo quản thủy sản và cac sản phẩm từ thủy sản
     - Khai thác và chế biến khoáng sản;
     - Đầu tư tài chính vào các doanh nghiệp;
     - Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
     - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải.
 

TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, phường Ghềnh Ráng, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.
Tel: 0256 3947099 - Fax: 0256 3947029 |  Email:   tctypisico@gmail.com