VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
Home Members Subordinate Units ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)
There are no translations available.

1. XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN LÂM SẢN XUẤT KHẨU PISICO

Địa chỉ : KV7, Phường Nhơn Phú, Tp.Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

Điện thoại : 0256.3514105 - 3514018               Fax: 0256.3841928

Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giám đốc : NGUYỄN QUANG HUY


2. XÍ NGHIỆP LÂM NGHIỆP PISICO

Địa chỉ : Phường Trần Quang Diệu, Tp.Quy Nhơn, Bình Định

Điện thoại : 0256.3841182             Fax: 0256.3841182

Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giám đốc : LÊ ANH TUẤN

3. XÍ NGHIỆP KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG PISICO

Địa chỉ : Lô điều hành, Đường số 3, CCN Nhơn Bình, P.Nhơn Bình, TP.Quy Nhơn, Bình Định.

Điện thoại : 0256.6259858

Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giám đốc : NGUYỄN HỮU CHÍNH


 

TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, phường Ghềnh Ráng, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.
Tel: 0256 3947099 - Fax: 0256 3947029 |  Email:   tctypisico@gmail.com