VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners

Công bố thông tin

14
Jun 2017
THÔNG BÁO Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

V/V CÁC NHÀ ĐẦU TƯ THAM GIA CHÀO GIÁ CẠNH TRANH MUA PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Chi tiết xem file đính kèm:

Thong_bao_cac_nha_dau_tu.pdf

Last Updated on Wednesday, 14 June 2017 01:47
 
06
Jun 2017
THÔNG BÁO Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Về việc công bố thông tin về ký hợp đồng kiểm toán BCTC bán niên và cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017.

Chi tiết xem file đính kèm:

Ky_hop_dong_kiem_toan_BCTC_ban_nien_va_cho_nam_tai_chinh_ket_thuc_nam_2017.pdf

 
02
Jun 2017
THÔNG BÁO Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Về việc chi trả cổ tức năm 2016 - đợt 2

Chi tiết xem file đính kèm:

chi_tra_co_tuc_nam_2016_dot_2.pdf

 
31
May 2017
THÔNG BÁO Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Công bố thông tin chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.

Chi tiết xem file đính kèm:

Chon_don_vi_kiem_toan_BCTC_nam_2017.pdf

Last Updated on Wednesday, 31 May 2017 08:29
 
06
May 2017
THÔNG BÁO Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền - đợt 2.

Chi tiết xem file đính kèm:

Chi tra co tuc nam 2016 bang tien - dot 2.pdf

Last Updated on Saturday, 06 May 2017 03:50
 

«StartPrev12345678910NextEnd»
Page 1 of 14

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 0563.947027- Fax: 056.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn