VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
Home Quan hệ cổ đông Công bố thông tin
Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)

Công bố thông tin

23
Tháng 3 2017
THÔNG BÁO Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Chi tiết xem file đính kèm:

dang_ky_tham_du_hop_dhdcd_nam_2017_signed.pdf

Cập nhật ngày Thứ tư, 12 Tháng 4 2017 06:46
 
23
Tháng 3 2017
BTCT năm 2016 và giải trình về ý kiến của kiểm toán. Viết bởi Administrator
PDF. In Email
Cập nhật ngày Thứ ba, 11 Tháng 4 2017 09:22
 
17
Tháng 3 2017
THÔNG BÁO Viết bởi Administrator
PDF. In Email

V/v chi trả tạm ứng cổ tức năm 2016

Chi tiết xem file đính kèm:

TB_Vv_chi_tra_tam_ung_co_tuc_nam_2016.pdf

Cập nhật ngày Thứ hai, 10 Tháng 4 2017 02:45
 
16
Tháng 3 2017
THÔNG BÁO Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Công bố thông tin tham gia góp vốn thành lập công ty liên kết.

Chi tiết xem file đính kèm:

Tham_gia_gop_von_thanh_lap_cong_ty_lien_ket_signed.pdf

Quyet_dinh_tham_gia_gop_von_signed.pdf

Cập nhật ngày Thứ sáu, 17 Tháng 3 2017 02:06
 
21
Tháng 2 2017
THÔNG BÁO Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Về việc công bố thông tin tạm ứng cổ tức năm 2016 và nội dung đính kèm.

Xem chi tiết:

Cong_bo_thong_tin_tam_ung_co_tuc_nam_2016.pdf

Noi_dung_dinh_kem.pdf

 

Cập nhật ngày Thứ ba, 21 Tháng 2 2017 08:18
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn