VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
Home Quan hệ cổ đông Công bố thông tin
Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)

Công bố thông tin

27
Tháng 7 2016
THÔNG BÁO Viết bởi Administrator
PDF. In Email
Cập nhật ngày Thứ tư, 27 Tháng 7 2016 10:46
 
27
Tháng 7 2016
THÔNG BÁO Viết bởi Administrator
PDF. In Email
Cập nhật ngày Thứ tư, 27 Tháng 7 2016 10:46
 
15
Tháng 6 2016
THÔNG BÁO Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Về việc công bố thông tin về ký hợp đồng kiểm toán BCTC bán niên và cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016.

Xem chi tiết file đính kèm:

Thong_tin_ve_ky_hop_dong_kiem_toan_BCTC_ban_nien_va_cho_nam_tai_chinh_ket_thuc_ngay_31-12-2016.pdf

Cập nhật ngày Thứ tư, 15 Tháng 6 2016 02:42
 
01
Tháng 6 2016
NGHỊ QUYẾT Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Hội đồng quản trị Tổng công ty PISICO Bình Định - CTCP theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, nhiệm kỳ I (2014-2018).

Chi tiết xem file đính kèm:

Nghi_quyet_HDQT_PIS_theo_hinh_thuc_lay_y_kien_bang_van_ban_nhiem_ky_I2014-2018.pdf

 
18
Tháng 5 2016
THÔNG BÁO Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Về việc chi trả cổ tức năm 2015.

Xem chi tiết file đính kèm:

Thong_bao_chi_tra_co_tuc_nam_2015.pdf

 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 0563.947027- Fax: 056.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn