VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
Home Quan hệ cổ đông Công bố thông tin
Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)

Công bố thông tin

25
Tháng 10 2016
BCTC QUÝ 3 NĂM 2016 VÀ GIẢI TRÌNH Viết bởi Administrator
PDF. In Email
Cập nhật ngày Thứ ba, 25 Tháng 10 2016 01:12
 
16
Tháng 8 2016
BCTC BÁN NIÊN NĂM 2016 ĐÃ SOÁT XÉT VÀ GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG SAU THUẾ Viết bởi Administrator
PDF. In Email
Cập nhật ngày Thứ tư, 17 Tháng 8 2016 02:25
 
27
Tháng 7 2016
THÔNG BÁO Viết bởi Administrator
PDF. In Email
Cập nhật ngày Thứ tư, 27 Tháng 7 2016 10:46
 
27
Tháng 7 2016
THÔNG BÁO Viết bởi Administrator
PDF. In Email
Cập nhật ngày Thứ tư, 27 Tháng 7 2016 10:46
 
15
Tháng 6 2016
THÔNG BÁO Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Về việc công bố thông tin về ký hợp đồng kiểm toán BCTC bán niên và cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016.

Xem chi tiết file đính kèm:

Thong_tin_ve_ky_hop_dong_kiem_toan_BCTC_ban_nien_va_cho_nam_tai_chinh_ket_thuc_ngay_31-12-2016.pdf

Cập nhật ngày Thứ tư, 15 Tháng 6 2016 02:42
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn