VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
Home Quan hệ cổ đông Công bố thông tin
Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)

Công bố thông tin

05
Tháng 4 2016
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 Viết bởi Administrator
PDF. In Email

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 CỦA TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN

Chi tiết: BAO_CAO_THUONG_NIEN_2015.pdf

 
05
Tháng 4 2016
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 Viết bởi Administrator
PDF. In Email

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 CỦA TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN

Chi tiết: BAO_CAO_THUONG_NIEN_2015.pdf

   
24
Tháng 3 2016
THÔNG BÁO Viết bởi Administrator
PDF. In Email

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP VÀ GIẢI TRÌNH VỀ Ý KIẾN CỦA KIỂM TOÁN.

Chi tiết xem file đính kèm:

CONG_VAN_GIAI_TRINH_Y_KIEN_KIEM_TOAN.pdf

PIS_BCTC_HOP_NHAT_NAM_2015_DA_KIEM_TOAN.pdf

PIS_BCTC_TONG_HOP_NAM_2015_DA_KIEM_TOAN.pdf

 
15
Tháng 3 2016
THÔNG BÁO Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên của Tổng công ty PISICO Bình Định - Công ty cổ phần năm 2016.

Thông tin chi tiết:

http://www.vsd.vn/22-p4c23-32241/3660/PIS-Tham-du-hop-Dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2016.htm

Cập nhật ngày Thứ ba, 15 Tháng 3 2016 09:25
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn