VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners

Công bố thông tin

23
Mar 2017
THÔNG BÁO Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Chi tiết xem file đính kèm:

Dang_ky_tham_du_hop_DHDCD_nam_2017_signed.pdf

 
17
Mar 2017
THÔNG BÁO Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Về việc cho trả tạm ứng cổ tức năm 2016

Chi tiết xem file đính kèm:

tb_vv_chi_tra_tam_ung_co_tuc_nam_2016.pdf

 
16
Mar 2017
THÔNG BÁO Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Công bố thông tin tham gia góp vốn thành lập công ty liên kết.

Chi tiết xem file đính kèm:

Tham_gia_gop_von_thanh_lap_cong_ty_lien_ket_signed.pdf

Quyet_dinh_tham_gia_gop_von_signed.pdf
Last Updated on Wednesday, 22 March 2017 08:56
 
21
Feb 2017
THÔNG BÁO Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Về việc công bố thông tin tạm ứng cổ tức năm 2016 và nội dung đính kèm.

Xem chi tiết:

Cong_bo_thong_tin_tam_ung_co_tuc_nam_2016.pdf

Noi_dung_dinh_kem.pdf

 

Last Updated on Tuesday, 21 February 2017 08:18
 
25
Jan 2017
Thông báo Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn

Danh_sach.pdf

Last Updated on Wednesday, 25 January 2017 07:53
 

«StartPrev12345678910NextEnd»
Page 1 of 11

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 0563.947027- Fax: 056.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn