VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
Home Đầu tư Dự án kêu gọi đầu tư
Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)

Dự án kêu gọi đầu tư

29
Tháng 6 2014
Nhà máy chế biến gỗ tổng hợp PISICO Viết bởi Administrator
PDF. In Email

1. Chủ đầu tư: Tổng công ty PISICO Bình Định - Công ty cổ phần

2. Tên dự án đầu tư: Nhà máy Chế biến gỗ tổng hợp PISICO

3. Hình thức đầu tư: Đầu tư xây dựng mới

4. Địa điểm và diện tích đầu tư:

Địa điểm: Tại KCN Phú Tài hoặc KCN Long Mỹ Tp.Quy Nhơn, hoặc vị trí khác phù hợp để triển khai.

Diện tích: Quy mô xây dựng: 8 - 10ha.

5. Công suất nhà máy: 7.000 m3 gỗ tinh chế/năm; Trong đó:

- Gỗ tinh chế trong nhà: 3.500 m3 gỗ tinh chế/năm;

- Gỗ tinh chế ngoài trời: 3.500 m3 gỗ tinh chế/năm.

 

Cập nhật ngày Thứ hai, 28 Tháng 7 2014 02:58
 

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 0563.947027- Fax: 056.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn