VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
Home Đầu tư Dự án kêu gọi đầu tư
Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)

Dự án kêu gọi đầu tư

TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, phường Ghềnh Ráng, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.
Tel: 0256 3947099 - Fax: 0256 3947029 |  Email:  contact@pisico.vn