VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners

Công bố thông tin

05
Apr 2021
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2020 Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 và giải trình các nội dung liên quan

BCTC tổng hợp năm 2020

 
01
Apr 2021
TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Tổng hợp các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

TL ĐHĐCĐ 2021

Last Updated on Thursday, 01 April 2021 10:09
 
01
Apr 2021
THÔNG BÁO Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Thông báo về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

06.TB.HĐQT.01.4.21

Last Updated on Thursday, 01 April 2021 07:44
 
31
Mar 2021
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 (CTY MẸ) Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2020 đã được kiểm toán độc lập và giải trình các nội dung liên quan.

 

BCTC tổng hợp năm 2020

Last Updated on Wednesday, 31 March 2021 04:10
 
01
Mar 2021
THÔNG BÁO Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của PISICO.

Nội dung chi tiết xem văn bản đính kèm:

54TCT.TCHC01.3.21

 

«StartPrev12345678910NextEnd»
Page 1 of 37

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn