VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners

Công bố thông tin

29
Oct 2020
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 3 NĂM 2020 Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Báo cáo tài chính hợp nhất Qúy 3 năm 2020 và giải trình các nội dung liên quan.

Nội dung chi tiết xem văn bản đính kèm:

vb 373 v bctc hp nht qu 3.2020.pdf

 
27
Oct 2020
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CTY MẸ QUÝ 3 NĂM 2020 Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Báo cáo tài chính công ty mẹ Qúy 3 năm 2020 và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế.

Nội dung chi tiết xem văn bản đính kèm:

cbtt bc qu 3.2020.pdf

Last Updated on Tuesday, 27 October 2020 08:17
 
01
Sep 2020
THÔNG BÁO Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Thông báo xác nhận (Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức/lợi tức chứng chỉ quỹ/lãi và gốc trái phiếu công ty bằng tiền)

Nội dung chi tiết xem văn bản đính kèm:

315 tct.tchc 1.9.20001.pdf

 
29
Aug 2020
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT BÁN NIÊN NĂM 2020 Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2020 đã được soát xét và giải trình các nội dung liên quan

Nội dung chi tiết xem văn bản đính kèm:

307 tct.tckt 29.08.20001.pdf

pis-bchn giua nien do 2020 final.pdf
Last Updated on Saturday, 29 August 2020 08:51
 
28
Aug 2020
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CTY MẸ BÁN NIÊN NĂM 2020 Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Báo cáo tài chính tổng hợp công ty mẹ bán niên năm 2020 của PISICO đã được soát xét và giải trình các nội dung liên quan.

Nội dung chi tiết xem văn bản đính kèm:

pis-bctc cty me-ban nien 2020.pdf

Last Updated on Saturday, 29 August 2020 08:54
 

«StartPrev12345678910NextEnd»
Page 1 of 34

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn