VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners

Công bố thông tin

08
Jul 2020
SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC & HOẠT ĐỘNG CỦA PISICO Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Điều lệ tổ chức và hoạt động của PISICO được hợp nhất những nội dung sửa đổi, bổ sung theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông.

Nội dung chi tiết xem văn bản đính kèm

cv 247 kem dl sua doi.pdf

Last Updated on Wednesday, 08 July 2020 07:56
 
25
Jun 2020
BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ, HĐQT; BB HỌP BKS; THÔNG TIN TV HĐQT & BKS Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCD, Hội Đồng Quản Trị; Biên bản kiểm phiếu; Biên bản họp Ban kiểm soát

 (nội dung chi tiết xem file đính kèm):

1. cv 224 tct.tchc 25.6.20001.pdf

2. nghi quyet dhdcd 2020001.pdf

3. bien ban dhdcd 2020001.pdf

4. bien ban kiem phieu001.pdf

5. cv 29 bb.hqt 24.6.20001.pdf

6. cv 30 nq.hdqt 24.6.20001.pdf

7. bb hop bau truong bks 2020001.pdf

Thông tin thành viên Hội Đồng Quản Trị PISICO

(nội dung chi tiết xem file đính kèm):

8. ban cung cap tt lam dinh an001.pdf

9.ban cung cap tt dong thi anh001.pdf

10. ban cung cap tt vu hong quan.pdf

Thông tin thành viên Ban Kiểm Soát PISICO

(nội dung chi tiết xem file đính kèm):

11. ban cung cap tt nguyen hoang hai001.pdf

12. ban cung cap tt dong thi quynh huong001.pdf

13. ban cung cap tt nguyen tan bao toan001.pdf

 

Last Updated on Thursday, 25 June 2020 06:17
   
12
Jun 2020
Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Nội dung chi tiết xem file đính kèm:

16 tb.hdqt 12.6.20001.pdf

 
20
May 2020
THÔNG BÁO Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Thông báo số về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Tổng công ty PISICO Bình Định - CTCP.

Chi tiết xem file đính kèm:

191_TCT.TCHC_20.05.20001.pdf

Last Updated on Monday, 25 May 2020 03:30
 

«StartPrev12345678910NextEnd»
Page 1 of 32

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn