VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners

Công bố thông tin

24
Mar 2017
BTCT năm 2016 và giải trình về ý kiến của kiểm toán. Written by Administrator
PDF Print E-mail
Last Updated on Friday, 24 March 2017 09:06
 
24
Mar 2017
THÔNG BÁO Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

UBCKNN chấp thuận cho công ty được gia hạn thời gian công bố BCTC lập cho năm tài chính 2017.

Chi tiết xem file đính kèm:

Van_ban_chap_thuan_gia_hn_cong_bo_BCTC_nam2016.pdf

Last Updated on Friday, 24 March 2017 09:10
 
23
Mar 2017
THÔNG BÁO Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Chi tiết xem file đính kèm:

Dang_ky_tham_du_hop_DHDCD_nam_2017_signed.pdf

 
17
Mar 2017
THÔNG BÁO Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Về việc cho trả tạm ứng cổ tức năm 2016

Chi tiết xem file đính kèm:

tb_vv_chi_tra_tam_ung_co_tuc_nam_2016.pdf

 
16
Mar 2017
THÔNG BÁO Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Công bố thông tin tham gia góp vốn thành lập công ty liên kết.

Chi tiết xem file đính kèm:

Tham_gia_gop_von_thanh_lap_cong_ty_lien_ket_signed.pdf

Quyet_dinh_tham_gia_gop_von_signed.pdf
Last Updated on Wednesday, 22 March 2017 08:56
 

«StartPrev12345678910NextEnd»
Page 1 of 12

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 0563.947027- Fax: 056.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn