VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners

Công bố thông tin

25
Apr 2019
BCTC QÚY 1-2019 VÀ GIẢI TRÌNH Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Chi tiết xem file đính kèm:

PIS.BCTC TONG HOP QUY 1-2019- nn.pdf

PIS. BCTC HOP NHAT QUY 1-2019- nn.pdf

CV 117 CBTT BCTC QUY 1-2019.pdf

 

Last Updated on Thursday, 25 April 2019 03:53
 
23
Apr 2019
THÔNG BÁO Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2018

Chi tiết xem file đính kèm:

TB 116 TCT.TCHC 23.4.19-.pdf
Last Updated on Tuesday, 23 April 2019 07:10
 
19
Apr 2019
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Chi tiết xem file đính kèm:

CV 106 BC thuong nien 18.4.19.pdf

Last Updated on Friday, 19 April 2019 04:03
 
03
Apr 2019
BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2019 Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Chi tiết xem file đính kèm:

CV 94 TCT.TCHC 03.4.2019.pdf

 
01
Apr 2019
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018 ĐÃ KIỂM TOÁN. Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Chi tiết xem file đính kèm:

PIS.BCTC TONG HOP CONG TY ME 2018.pdf

PIS.BCTC HOP NHAT NAM 2018.pdf

CV GIAI TRINH 2018.pdf

 

Last Updated on Monday, 01 April 2019 09:39
 

«StartPrev12345678910NextEnd»
Page 1 of 26

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn