VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners

Công bố thông tin

30
Jun 2018
THÔNG BÁO VỀ VIỆC BỔ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG TỔNG CÔNG TY Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

THÔNG BÁO

Tổng công ty PISICO Bình Định - Công ty cổ phần xin thông báo về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Tổng công ty như: Chi tiết xem file đính kèm bên dưới

1/. CV_211_TCT.TCHC_30.6.18.pdf

2/. CV_60_NQ.HDQT_30.6.18_2.pdf

3/. CV_61_QD.HDQT_30.6.18.pdf

4/. Ban_ccap_TTin_Ng_Hoang_Lam.pdf

Last Updated on Monday, 02 July 2018 01:35
 
20
Jun 2018
THÔNG BÁO Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Công bố thông tin ký hợp đồng đơn vị kiểm toán năm 2018.

Chi tiết xem file đính kèm:

Ky_hop_dong_don_vi_kiem_toan_nam_2018.pdf

Last Updated on Wednesday, 20 June 2018 08:59
 
15
Jun 2018
Thông báo Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Lựa chọn vị kiểm toán độc lập năm 2018.

Chi tiết xem file đính kèm:

CV_191_TCT.TCHC_14.6.18.pdf

CV_57_NQ.HDQT_14.6.18.pdf

 

Last Updated on Friday, 15 June 2018 04:18
 
10
May 2018
THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2017 ĐỢT 2 Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Chi tiết xem file đính kèm:

Thông báo chi trả cổ tức năm 2017 đợt 2 8.5.18.pdf

Last Updated on Thursday, 10 May 2018 09:20
 
03
May 2018
BAN HÀNH QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ PISICO. Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Chi tiết xem file đính kèm:

CV 144 TCT.TCHC 3.5.18.pdf

Last Updated on Thursday, 03 May 2018 09:39
 

«StartPrev12345678910NextEnd»
Page 1 of 21

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn