VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners

Công bố thông tin

30
May 2023
Thông báo Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Thông báo về việc giải trình chậm công bố báo cáo thường niên năm 2022

149.2023.PISICO

 
28
Apr 2023
BCTC hợp nhất Quý 1 năm 2023 Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

BCTC hợp nhất Q1.2023
 
28
Apr 2023
BCTC tổng hợp Quý 1 năm 2023 Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

BCTC Cty mẹ Q1.2023
 
13
Apr 2023
Báo cáo thường niên năm 2022 Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

BC thường niên 2022
 
10
Apr 2023
Thông báo Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Tổng công ty PISICO Bình Định - CTCP

109/2023/TB-PISICO

 

Page 3 of 53

TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, phường Ghềnh Ráng, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.
Tel: 0256 3947099 - Fax: 0256 3947029 |  Email:   tctypisico@gmail.com