VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners

Công bố thông tin

01
Apr 2019
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018 ĐÃ KIỂM TOÁN. Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Chi tiết xem file đính kèm:

PIS.BCTC TONG HOP CONG TY ME 2018.pdf

PIS.BCTC HOP NHAT NAM 2018.pdf

CV GIAI TRINH 2018.pdf

 

Last Updated on Monday, 01 April 2019 09:39
 
29
Mar 2019
THÔNG BÁO Written by Administrator
PDF Print E-mail
Last Updated on Wednesday, 03 April 2019 08:48
 
25
Mar 2019
THÔNG BÁO Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC chấp thuận cho Công ty được gia hạn thời gian công bố BCTC cho năm tài chính 2019.

Chi tiết xem file đính kèm:

CV_1638_UBCK.GSDC_14.3.19.pdf

Last Updated on Wednesday, 03 April 2019 08:33
 
22
Mar 2019
Mời họp Đại hội đồng cổ dông thường niên năm 2019 Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Chi tiết xem file đính kèm:

TB 15 HDQT 22.3.19.pdf

Last Updated on Wednesday, 03 April 2019 08:34
 
15
Mar 2019
THÔNG BÁO Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Tổng công ty PISICO Bình Định - CTCP nhận chuyển nhượng phần góp vốn của một số cổ đông góp vốn tại Công ty cổ phần Dịch vụ Phát triển Hạ Tầng PBC.

Chi tiết xem file đính kèm:

vb 77.pdf

Last Updated on Friday, 15 March 2019 02:08
 

Page 3 of 28

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn