VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners

Công bố thông tin

30
Mar 2024
Thông báo Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Thông báo mời họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2024

TL họp ĐHĐCĐ 2024

 
20
Feb 2024
Thông báo Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Về thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 

TB ngay ĐKCC ĐHĐCĐ 2024

 
30
Jan 2024
BCTC hợp nhất Quý 4 năm 2023 Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

BCTC hợp nhất Q4.2023
 
30
Jan 2024
BCTC tổng hợp Quý 4 năm 2023 Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

BCTC Cty mẹ Q4.2023
 
30
Jan 2024
Báo cáo quản trị năm 2023 Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

BC quản trị năm 2023
 

Page 3 of 57

TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, phường Ghềnh Ráng, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.
Tel: 0256 3947099 - Fax: 0256 3947029 |  Email:  contact@pisico.vn