VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners

Công bố thông tin

03
Apr 2020
THÔNG BÁO Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Bình Định thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty PISICO Bình Định - CTCP.

Chi tiết xem file đính kèm:

25_DKKD_31.03.20001.pdf

Last Updated on Friday, 03 April 2020 07:03
 
01
Apr 2020
GIA HẠN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2020 Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Chi tiết xem file đính kèm: 

gia_han_hop_DHDCD_thuong_nien_2020.pdf

11_HDQT_31.03.20001.pdf

Last Updated on Wednesday, 01 April 2020 03:57
 
27
Mar 2020
BCTC NĂM 2019 ĐÃ SOÁT XÉT VÀ GIẢI TRÌNH Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Chi tiết xem file đính kèm:

PIS.BCTC TONG HOP CONG TY ME 2019.pdf

CV GIAI TRINH BCTC 2019.pdf

Last Updated on Friday, 27 March 2020 02:35
 
23
Mar 2020
UBCK trả lời về việc gia hạn thời gian công bố thông tin BCTC năm 2020 Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Nội dung chi tiết xem tập tin đính kèm:

vb 1940-ubck.gsc.jpg

 
20
Mar 2020
THÔNG BÁO Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2019.

Chi tiết xem file đính kèm:

86_TCT.TCHC_20.3.20001.pdf

Last Updated on Friday, 20 March 2020 08:54
 

Page 3 of 32

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn