VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners

Công bố thông tin

20
Aug 2014
Điều lệ Tổ chức và hoạt động điều chỉnh lần 1 Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ số 52/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/8/2014 thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Bản điều lệ thay đổi lần thứ nhất.

Chi tiết xem tại đây: dieu_le_2.pdf

Last Updated on Tuesday, 26 August 2014 02:34
 
20
Aug 2014
Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

NGHỊ QUYẾT LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

ĐHĐCĐ Tổng công ty PISICO Bình Định - Công ty cổ phần đã thông qua Nghị quyết số 52/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/8/2014 theo Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 16/8/2014. Kính mời quí vị cổ đông và nhà đầu tư xem chi tiết tại file đính kèm.

 

nghi_quyet.pdf

Last Updated on Thursday, 18 August 2016 07:49
 
20
Aug 2014
Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

ĐHĐCĐ Tổng công ty PISICO Bình Định - Công ty cổ phần đã thông qua Nghị quyết số 52/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/8/2014 theo Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 16/8/2014. Kính mời quí vị cổ đông và nhà đầu tư xem chi tiết tại file đính kèm.

nghi_quyet.pdf

Last Updated on Wednesday, 17 August 2016 10:00
 
31
Jul 2014
Main Written by Administrator
PDF Print E-mail

đang cập nhập...

Last Updated on Thursday, 31 July 2014 03:02
Read more...
 
17
Mar 2014
Quyết định bổ nhiệm Ban điều hành PISICO Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Quyết định bổ nhiệm ban điều hành PISICO

TONG_GIAM_DOC.pdf

PHO_TONG_GIAM_DOC_1.pdf

PHO_TONG_GIAM_DOC_2.pdf

PHO_TONG_GIAM_DOC_3.pdf

KE_TOAN_TRUONG.pdf

Last Updated on Friday, 25 July 2014 02:32
 

Page 27 of 28

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn