VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners

Công bố thông tin

18
Jan 2024
Thông báo Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty PISICO Bình Định - CTCP

TB bổ nhiệm

 
11
Jan 2024
Thông báo Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Bác cáo Danh sách cổ đông NN, cổ đông lớn tại thời điểm 06 tháng cuối năm 2023

08/TCT-TCHC-5.1.24

 
30
Oct 2023
BCTC hợp nhất Quý 3 năm 2023 Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

BCTC hợp nhất Q3.2023
 
30
Oct 2023
BCTC tổng hợp Quý 3 năm 2023 Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

BCTC Cty mẹ Q3.2023
 
31
Aug 2023
Thông báo Written by Administrator
PDF Print E-mail
 

Page 4 of 57

TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, phường Ghềnh Ráng, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.
Tel: 0256 3947099 - Fax: 0256 3947029 |  Email:  contact@pisico.vn