VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners

Công bố thông tin

25
Aug 2023
BCTC hợp nhất bán niên năm 2023 Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

BCTC hợp nhất bán niên 2023
 
25
Aug 2023
BCTC tổng hợp bán niên năm 2023 Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

BCTC Cty mẹ bán niên 2023
 
09
Aug 2023
Quyết định của HĐQT về việc đầu tư vốn Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Công bố Quyết định của HĐQT về việc đầu tư vốn thành lập Công ty cổ phần Đầu tư PISICO Đắk Lắk

229/TCT-TCHC

 
27
Jul 2023
BCTC hợp nhất Quý 2 năm 2023 Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

BCTC hợp nhất Q2.2023
 
27
Jul 2023
BCTC tổng hợp Quý 2 năm 2023 Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

BCTC CTy mẹ Q2.2023
 

Page 5 of 57

TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, phường Ghềnh Ráng, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.
Tel: 0256 3947099 - Fax: 0256 3947029 |  Email:  contact@pisico.vn