VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners

Công bố thông tin

27
Jul 2023
Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2023 Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Báo cáo tình hình quản trị Tổng Công ty PISICO Bình Định - CTCP 6 tháng đầu năm 2023

BC quản trị 6T.2023

 
04
Jul 2023
Bổ nhiệm lại Kế toán trưởng TCTy PISICO Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Công bố thông tin về việc bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Tổng công ty PISICO Bình ĐỊnh - CTCP

198-BN KTT 4.7.23

 
16
Jun 2023
Thông báo Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Công bố thông tin về ký hợp đồng kiểm toán BCTC bán niên và cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

171/TCT-TCKT

 
13
Jun 2023
Thông qua Nghị quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023 Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

166/2023/TB-PISICO

 
30
May 2023
Thông báo Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Thông báo về việc giải trình chậm công bố báo cáo thường niên năm 2022

149.2023.PISICO

 

Page 6 of 57

TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, phường Ghềnh Ráng, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.
Tel: 0256 3947099 - Fax: 0256 3947029 |  Email:  contact@pisico.vn