VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners

Công bố thông tin

15
Feb 2019
THÔNG BÁO Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Thời gian chi trả tạm ứng cổ tức năm 2018.

Chi tiết xem file đính kèm:

tb 38 tct.tchc 14.02.19.pdf

Last Updated on Friday, 15 February 2019 02:19
 
28
Jan 2019
THÔNG BÁO Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

CÔNG BỐ THÔNG TIN BCTC QUÝ 4 NĂM 2018 VÀ GIẢI TRÌNH.

Chi tiết xem file đính kèm:

PIS. BCTC TONG HOP QUY 4-2018.pdf

PIS. BCTC HOP NHAT QUY 4-2018.pdf

CV 23 TCT.TCKT 28.1.19 giai trinh DC hoi to BCTC Q4-17; CV 24 TCT.TCKT 28.1.19 CBTT BCTC Q4-18.pdf
Last Updated on Monday, 28 January 2019 03:04
 
19
Jan 2019
THÔNG BÁO Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiền quyền tạm ứng cổ tức năm 2018.

Chi tiết xem file đính kèm:

cv-13-tct.tchc-18.1.19.pdf

Last Updated on Saturday, 19 January 2019 03:28
 
10
Jan 2019
THÔNG BÁO Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Danh sách cổ đông lớn tại thời điểm 06 tháng cuối năm 2018.

Chi tiết xem file đính kèm:

Danh_dach_co_dong_lon.pdf

Last Updated on Thursday, 10 January 2019 03:26
 
29
Dec 2018
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua chủ trương để Tổng giám đốc thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty với người liên quan.

Chi tiết xem file đính kèm:

NGHI_QUYET_TCT.TCHC_29.12.18.pdf

Last Updated on Monday, 31 December 2018 01:24
 

Page 6 of 29

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn