VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners

Công bố thông tin

26
Mar 2015
TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2015 Written by Administrator
PDF Print E-mail
 
16
Mar 2015
THÔNG BÁO BCTC Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA TỔNG CÔNG TY PISICO ĐÃ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Tổng công ty PISICO Bình Định - CTCP công bố thông tin báo cáo tài chính tổng hợp và BCTC hợp nhất năm 2014 đã được kiểm toán độc lập (từ ngày 27/1/2014 - 31/12/2014):

 1. BCTC_tong_hop_2014_da_kiem_toan.pdf

 2. BCTC_hop_nhat_da_duoc_kiem_toan_2014.pdf

 
26
Aug 2014
Điều chỉnh Giấy chứng nhận ĐKKD lần 6 Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điều chỉnh lần sáu theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ số 52/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/8/2014 thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Chi tiết xem tại đây: gcndkkd_lan_6.pdf

 
26
Aug 2014
Điều chỉnh Giấy chứng nhận ĐKKD lần 6 Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH ĐIỀU CHỈNH LẦN 6

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điều chỉnh lần sáu theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ số 52/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/8/2014 thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Chi tiết xem tại đây: gcndkkd_lan_6.pdf

 
20
Aug 2014
Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

NGHỊ QUYẾT LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

ĐHĐCĐ Tổng công ty PISICO Bình Định - Công ty cổ phần đã thông qua Nghị quyết số 52/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/8/2014 theo Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 16/8/2014. Kính mời quí vị cổ đông và nhà đầu tư xem chi tiết tại file đính kèm.

 

nghi_quyet.pdf

 

Page 53 of 57

TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, phường Ghềnh Ráng, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.
Tel: 0256 3947099 - Fax: 0256 3947029 |  Email:  contact@pisico.vn