VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners

Công bố thông tin

29
Aug 2022
BCTC hợp nhất bán niên năm 2022 Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

BCTC hợp nhất bán niên 2022
 
29
Aug 2022
BCTC Công ty mẹ bán niên năm 2022 Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

BCTC CTy mẹ bán niên 2022
 
29
Jul 2022
BC quản trị Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

PISICO báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2022

241/TCT-TCHC

 
29
Jul 2022
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2022 Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2022

BCTC hợp nhất Q2.2022

 
29
Jul 2022
Báo cáo tài chính Cty mẹ Quý 2 năm 2022 Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 2 năm 2022

BCTC Cty mẹ Q2.2022

 

Page 7 of 53

TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, phường Ghềnh Ráng, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.
Tel: 0256 3947099 - Fax: 0256 3947029 |  Email:   tctypisico@gmail.com