VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners

Công bố thông tin

13
Apr 2023
Báo cáo thường niên năm 2022 Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

BC thường niên 2022
 
10
Apr 2023
Thông báo Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Tổng công ty PISICO Bình Định - CTCP

109/2023/TB-PISICO

 
05
Apr 2023
Thông báo Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 của TCTy PISICO

102/TCT-TCHC

 
25
Mar 2023
Biên bản & Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2023 Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Biên bản và Nghị Quyết được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2023 và các tài liệu kèm theo

ĐHĐCĐ năm 2023

 
23
Mar 2023
BCTC hợp nhất năm 2022 Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 và giải trình kèm theo

BCTC hợp nhất 2022

VB giải trình

 

Page 7 of 56

TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, phường Ghềnh Ráng, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.
Tel: 0256 3947099 - Fax: 0256 3947029 |  Email:  contact@pisico.vn