VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners

Công bố thông tin

10
May 2018
THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2017 ĐỢT 2 Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Chi tiết xem file đính kèm:

Thông báo chi trả cổ tức năm 2017 đợt 2 8.5.18.pdf

Last Updated on Thursday, 10 May 2018 09:20
 
03
May 2018
BAN HÀNH QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ PISICO. Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Chi tiết xem file đính kèm:

CV 144 TCT.TCHC 3.5.18.pdf

Last Updated on Thursday, 03 May 2018 09:39
 
24
Apr 2018
BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Chi tiết xem file đính kèm:

CV 135 TCT.TCHC 24.4.18.pdf

 
24
Apr 2018
BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý 1 NĂM 2018 Written by Administrator
PDF Print E-mail
Last Updated on Tuesday, 24 April 2018 07:45
 
20
Apr 2018
BÁO CÁO THƯƠNG NIÊN 2017 Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CTCP công bố thông tin Báo cáo thường niên 2017.

Chi tiết xem file đính kèm: 

BAO CAO THUONG NIEN 2017.pdf

 

Page 8 of 28

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn