VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners

Công bố thông tin

29
Aug 2018
BCTC ĐÃ SOÁT XÉT 6 THÁNG 2018 Written by Administrator
PDF Print E-mail
 
21
Aug 2018
THÔNG BÁO Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Tổng công ty PISICO đã hoàn tất thủ tục mua lại 6% giá trị góp vốn tại Công ty TNHH Nguyên liệu giấy Quy Nhơn, nâng tỷ lệ sở hữu của Tổng công ty tại Công ty TNHH Nguyên liệu giấy Quy Nhơn từ 45% lên thành 51% và chính thức trực tiếp trở thành Công ty mẹ của Công ty TNHH Nguyên liệu giấy Quy Nhơn.

Chi tiết xem file đính kèm:

CV_274_TCT.TCKT_21.8.18.pdf

Last Updated on Tuesday, 21 August 2018 09:49
 
28
Jul 2018
BCTC QUÝ 2-2018 Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2-2018 VÀ GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ.

Chi tiết xem file đính kèm:

PIS.BCTC TONG HOP QUY 2-2018.pdf

PIS.BCTC HOP NHAT QUY 2-2018.pdf

CV Giai trinh Q2-2018.pdf

 

Last Updated on Saturday, 28 July 2018 01:18
 
30
Jun 2018
THÔNG BÁO VỀ VIỆC BỔ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG TỔNG CÔNG TY Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

THÔNG BÁO

Tổng công ty PISICO Bình Định - Công ty cổ phần xin thông báo về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Tổng công ty như: Chi tiết xem file đính kèm bên dưới

1/. CV_211_TCT.TCHC_30.6.18.pdf

2/. CV_60_NQ.HDQT_30.6.18_2.pdf

3/. CV_61_QD.HDQT_30.6.18.pdf

4/. Ban_ccap_TTin_Ng_Hoang_Lam.pdf

Last Updated on Monday, 02 July 2018 01:35
 
20
Jun 2018
THÔNG BÁO Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Công bố thông tin ký hợp đồng đơn vị kiểm toán năm 2018.

Chi tiết xem file đính kèm:

Ky_hop_dong_don_vi_kiem_toan_nam_2018.pdf

Last Updated on Wednesday, 20 June 2018 08:59
 

Page 8 of 29

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn