VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners

Công bố thông tin

25
Mar 2023
Biên bản & Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2023 Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Biên bản và Nghị Quyết được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2023 và các tài liệu kèm theo

ĐHĐCĐ năm 2023

 
23
Mar 2023
BCTC hợp nhất năm 2022 Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 và giải trình kèm theo

BCTC hợp nhất 2022

VB giải trình

 
23
Mar 2023
BCTC tổng hợp năm 2022 Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2022 và giải trình kèm theo

BCTC Cty mẹ 2022

87.TCT.TCKT-Giải trình

 
18
Mar 2023
Thông báo Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổng hợp Danh sách người sở hữu chứng khoán cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước.

81/TCT-TCHC

 
18
Mar 2023
Thông báo Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Thông báo  tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Tổng công ty PISICO Bình Định - CTCP

80/TCT-TCHC

 

Page 8 of 57

TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, phường Ghềnh Ráng, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.
Tel: 0256 3947099 - Fax: 0256 3947029 |  Email:  contact@pisico.vn