VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners

Công bố thông tin

01
Jun 2022
Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Công bố thông tin về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty PISICO Bình Định.

VB 30/QĐ-HĐQT

 
29
Apr 2022
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 1 NĂM 2022 Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Công bố thông tin Báo tài chính Hợp nhất Quý 1/2022

BCTC hợp nhất Q1/2022

 
29
Apr 2022
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CTY MẸ QUÝ 1 NĂM 2022 Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Công bố Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 1 năm 2022

BCTC cty mẹ Q1/2022

 
17
Apr 2022
Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Công bố Biên bản và Nghị quyết được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022

BB&NQ ĐHĐCĐ

 
07
Apr 2022
Báo cáo thường niên năm 2021 Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

BC thuong nien 2021

 

Page 9 of 53

TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, phường Ghềnh Ráng, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.
Tel: 0256 3947099 - Fax: 0256 3947029 |  Email:   tctypisico@gmail.com