VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners

Công bố thông tin

30
Jan 2023
BCTC hợp nhất Quý 4 năm 2022 Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

BCTC hợp nhất Q4.2022
 
30
Jan 2023
BCTC tổng hợp Quý 4 năm 2022 Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

BCTC Cty mẹ Q4.2022
 
30
Jan 2023
Báo cáo quản trị Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022

BC quản trị

 
09
Jan 2023
BC DS cổ đông NN, cổ đông lớn tại thời điểm 06 tháng cuối năm 2022 Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

01/TCT-TCHC

 
31
Oct 2022
BỔ NHIỆM LẠI TỔNG GIÁM ĐỐC TCTY PISICO Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Công bố thông tin về việc bổ nhiệm lại Tổng giám đốc Tổng công ty PISICO Bình ĐỊnh - CTCP

CBTT bổ nhiệm TGĐ

 

Page 9 of 56

TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, phường Ghềnh Ráng, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.
Tel: 0256 3947099 - Fax: 0256 3947029 |  Email:  contact@pisico.vn