VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners

Công bố thông tin

26
Mar 2018
THÔNG BÁO. Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Chi tiết xem file đính kèm:

CV_22_TB.HDQT_26.3.18.pdf

Last Updated on Monday, 26 March 2018 10:13
 
26
Mar 2018
THÔNG BÁO. Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Về việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2017. 

Chi tiết xem file đính kèm:

cv 90 tct.tchc 23.3.18.pdf

Last Updated on Monday, 26 March 2018 04:04
 
08
Mar 2018
THÔNG BÁO Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Công bố thông tin miễn nhiệm Kế toán trưởng và bổ nhiệm Phó phòng phụ trách Kế toán PISICO; Và bản cung cấp thông tin người nội bộ.

Chi tiết xem file đính kèm:

CV 76 QD.HDQT 8.3.18 2.pdf

Last Updated on Thursday, 08 March 2018 09:44
 
02
Mar 2018
THÔNG BÁO Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Về việc điều chỉnh ngày thanh toán tạm ứng cổ tức năm 2017.

Chi tiết xem file đính kèm:

Dieu_chinh_ngay_thanh_toan_tam_ung_co_tuc_nam_2017.pdf

Last Updated on Friday, 02 March 2018 02:55
 
28
Feb 2018
THÔNG BÁO Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc PISICO.

Chi tiết xem file đính kèm:

CV_67_TB.TCT_26.2.18.pdf

 

Page 9 of 27

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn