VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners

Công bố thông tin

08
Mar 2019
THÔNG BÁO Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Xin gia hạn công bố thông tin Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2019.

Chi tiết xem file đính kèm:

xin_gia_hn_cong_bo_thong_tin_BCTC_nam_2019.pdf

Last Updated on Friday, 08 March 2019 04:02
 
26
Feb 2019
NGHỊ QUYẾT VÀ QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

- Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 26/02/2019 Hội đồng quản trị PISICO họp năm 2019.

- Quyết định số 08/QĐ-HĐQT ngày 26/02/2019 Thành lập Công ty TNHH Một thành viên HR PISICO.

- Quyết định số 10/QĐ-HĐQT ngày 26/02/2019 Bổ nhiệm Chủ tịch hội đông quản trị Công ty TNHH Một thành viên HR PISICO.

Chi tiết xem file đính kèm.

nghi quyet va quyet dinh hdqt.pdf

Last Updated on Tuesday, 26 February 2019 10:09
 
20
Feb 2019
THÔNG BÁO Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Tổng công ty PISICO Bình Định - CTCP.

Chi tiết xem file đính kèm:

tb 47 tct.tchc 20.02.19.pdf

Last Updated on Wednesday, 20 February 2019 06:41
 
15
Feb 2019
THÔNG BÁO Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Thời gian chi trả tạm ứng cổ tức năm 2018.

Chi tiết xem file đính kèm:

tb 38 tct.tchc 14.02.19.pdf

Last Updated on Friday, 15 February 2019 02:19
 
28
Jan 2019
THÔNG BÁO Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

CÔNG BỐ THÔNG TIN BCTC QUÝ 4 NĂM 2018 VÀ GIẢI TRÌNH.

Chi tiết xem file đính kèm:

PIS. BCTC TONG HOP QUY 4-2018.pdf

PIS. BCTC HOP NHAT QUY 4-2018.pdf

CV 23 TCT.TCKT 28.1.19 giai trinh DC hoi to BCTC Q4-17; CV 24 TCT.TCKT 28.1.19 CBTT BCTC Q4-18.pdf
Last Updated on Monday, 28 January 2019 03:04
 

Page 9 of 32

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn