VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners

Công bố thông tin

09
Jan 2023
BC DS cổ đông NN, cổ đông lớn tại thời điểm 06 tháng cuối năm 2022 Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

01/TCT-TCHC

 
31
Oct 2022
BỔ NHIỆM LẠI TỔNG GIÁM ĐỐC TCTY PISICO Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Công bố thông tin về việc bổ nhiệm lại Tổng giám đốc Tổng công ty PISICO Bình ĐỊnh - CTCP

CBTT bổ nhiệm TGĐ

 
28
Oct 2022
BCTC hợp nhất Quý 3 năm 2022 Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

BCTC hợp nhất Q3.2022
 
28
Oct 2022
BCTC tổng hợp Quý 3 năm 2022 Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 3 năm 2022
 
29
Aug 2022
BCTC hợp nhất bán niên năm 2022 Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

BCTC hợp nhất bán niên 2022
 

Page 10 of 57

TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, phường Ghềnh Ráng, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.
Tel: 0256 3947099 - Fax: 0256 3947029 |  Email:  contact@pisico.vn