VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners

Công bố thông tin

19
Jan 2019
THÔNG BÁO Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiền quyền tạm ứng cổ tức năm 2018.

Chi tiết xem file đính kèm:

cv-13-tct.tchc-18.1.19.pdf

Last Updated on Saturday, 19 January 2019 03:28
 
10
Jan 2019
THÔNG BÁO Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Danh sách cổ đông lớn tại thời điểm 06 tháng cuối năm 2018.

Chi tiết xem file đính kèm:

Danh_dach_co_dong_lon.pdf

Last Updated on Thursday, 10 January 2019 03:26
 
29
Dec 2018
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua chủ trương để Tổng giám đốc thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty với người liên quan.

Chi tiết xem file đính kèm:

NGHI_QUYET_TCT.TCHC_29.12.18.pdf

Last Updated on Monday, 31 December 2018 01:24
 
25
Dec 2018
THÔNG BÁO. Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Chi tiết xem file đính kèm:

gnx thay doi nganh nghe kinh doanh.pdf

Last Updated on Tuesday, 25 December 2018 06:37
 
20
Dec 2018
Công bố thông tin Biên Bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Về việc thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh (theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Chi tiết xem file đính kèm:

CV 400 TCT.TCHC 20.12.18.pdf

BB 83 BBKP.TCT 19.12.18.pdf

NQ 84 NQ.DHDCD 19.12.18.pdf

 

Last Updated on Friday, 21 December 2018 03:20
 

Page 10 of 32

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn