VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners

Công bố thông tin

27
Feb 2018
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Chi tiết xem file đính kèm:

THONG_BAO_TUYEN_DUNG.pdf

Last Updated on Tuesday, 27 February 2018 01:22
 
26
Feb 2018
THÔNG BÁO Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2017 và tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Tổng công ty PISICO Bình Định - CTCP.

Chi tiết xem file đính kèm:

ngay dang ky cuoi cung de thuc hien quyen tam ung co tuc nam 2017.pdf

Last Updated on Monday, 26 February 2018 09:16
 
12
Feb 2018
THÔNG BÁO Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

CÔNG BỐ THÔNG TIN GIA HẠN THỜI GIAN NỘP BCTC NĂM 2018.

Chi tiết xem file đính kèm:

Gia_han_thoi_gian_nop_BCTC_2018.pdf

Chap_thuan_gia_han_cua_UBCKNN_thoi_gian_nop_BCTC.pdf

 

Last Updated on Monday, 26 February 2018 04:08
 
25
Jan 2018
THÔNG BÁO Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

CÔNG BỐ THÔNG TIN BCTC QUÝ 4-2017

Chi tiết xem file đính kèm:

PIS. BCTC TONG HOP QUY 4-2017.pdf

PIS. BCTC HOP NHAT QUY 4-2017.pdf

CV giai trinh Quy 4-2017.pdf

 

Last Updated on Thursday, 25 January 2018 09:14
 
03
Jan 2018
THÔNG BÁO Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Công bố thông tin xử lý vi phạm về thuế.

Chi tiết xem file đính kèm:

CB thong tin thue.pdf

Last Updated on Thursday, 04 January 2018 00:35
 

Page 10 of 27

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn