VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners

Công bố thông tin

30
Mar 2022
BCTC HỢP NHẤT NĂM 2021 Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021

BCTC hợp nhất 2021

 
30
Mar 2022
BCTC CÔNG TY MẸ NĂM 2021 Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2021

BCTC cty mẹ 2021

 
25
Mar 2022
Thông báo họp và công bố TL họp ĐHĐCĐ 2022 Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Thông báo và công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Tổng công ty PISICO Bình Định.

Nội dung chi tiết thông báo và các tài liệu họp xem file đính kèm:

TL ĐHĐCĐ

 
16
Feb 2022
CBTT tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Công bố thông tin tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của PISICO

CBTT tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

 
28
Jan 2022
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/2021 Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/2021

BCTC Hợp nhất quý 4.2021

 

Page 10 of 53

TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, phường Ghềnh Ráng, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.
Tel: 0256 3947099 - Fax: 0256 3947029 |  Email:   tctypisico@gmail.com