VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners

Công bố thông tin

20
May 2020
THÔNG BÁO Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Thông báo số về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Tổng công ty PISICO Bình Định - CTCP.

Chi tiết xem file đính kèm:

191_TCT.TCHC_20.05.20001.pdf

Last Updated on Monday, 25 May 2020 03:30
 
04
May 2020
THÔNG BÁO Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Giải trình thời gian công bố thông tin BCTC hợp nhất năm 2019.

Chi tiết xem file đính kèm:

GIAI_TRINH_CONG_BO_THONG_TIN_BCTC_HN_2019.pdf

Last Updated on Monday, 04 May 2020 09:11
 
24
Apr 2020
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1/2020 Written by Administrator
PDF Print E-mail
Last Updated on Tuesday, 28 April 2020 01:15
 
20
Apr 2020
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Chi tiết xem file đính kèm:

BAO CAO THUONG NIEN 2019.pdf

Last Updated on Monday, 20 April 2020 04:07
 
09
Apr 2020
BCTC HỢP NHẤT NĂM 2019 ĐÃ SOÁT XÉT VÀ GIẢI TRÌNH Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Chi tiết xem file đính kèm:

BCHN 2019.pdf

122 TCT.TCKT 09.04.20001.pdf

 

Last Updated on Thursday, 09 April 2020 09:41
 

Page 2 of 33

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn