VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners

Công bố thông tin

19
Apr 2024
Biên bản & Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

BB & NQ ĐHĐCĐ 2024
 
19
Apr 2024
Báo cáo thường niên năm 2023 Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Báo cáo thường niên 2023
 
17
Apr 2024
Thông báo Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Giải trình nguyên nhân cổ phiếu PIS bị đưa vào diện cảnh báo và biện pháp khắc phục

109/TCT-TCKT

 
30
Mar 2024
BCTC hợp nhất năm 2023 Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

BCTC hợp nhất năm 2023
 
30
Mar 2024
BCTC tổng hợp năm 2023 Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

BCTC Cty mẹ năm 2023
 

Page 2 of 57

TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, phường Ghềnh Ráng, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.
Tel: 0256 3947099 - Fax: 0256 3947029 |  Email:  contact@pisico.vn