VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
Home Quan hệ cổ đông Công bố thông tin
Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)

Công bố thông tin

14
Tháng 7 2020
Báo cáo danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm 06 tháng cuối năm 2020 Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Nội dung chi tiết xem văn bản đính kèm:

252 tct.tchc 14.7.20001.pdf

 
08
Tháng 7 2020
SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC & HOẠT ĐỘNG CỦA PISICO Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Điều lệ tổ chức và hoạt động của PISICO được hợp nhất những nội dung sửa đổi, bổ sung theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông.

Nội dung chi tiết xem văn bản đính kèm

cv 247 kem dl sua doi.pdf

Cập nhật ngày Thứ tư, 08 Tháng 7 2020 07:56
 
25
Tháng 6 2020
BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ, HĐQT; BB HỌP BKS; THÔNG TIN TV HĐQT & BKS Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCD, Hội Đồng Quản Trị; Biên bản kiểm phiếu; Biên bản họp Ban kiểm soát

 (nội dung chi tiết xem file đính kèm):

1. cv 224 tct.tchc 25.6.20001.pdf

2. nghi quyet dhdcd 2020001.pdf

3. bien ban dhdcd 2020001.pdf

4. bien ban kiem phieu001.pdf

5. cv 29 bb.hqt 24.6.20001.pdf

6. cv 30 nq.hdqt 24.6.20001.pdf

7. bb hop bau truong bks 2020001.pdf

Thông tin thành viên Hội Đồng Quản Trị PISICO

(nội dung chi tiết xem file đính kèm):

8. ban cung cap tt lam dinh an001.pdf

9.ban cung cap tt dong thi anh001.pdf

10. ban cung cap tt vu hong quan.pdf

Thông tin thành viên Ban Kiểm Soát PISICO

(nội dung chi tiết xem file đính kèm):

11. ban cung cap tt nguyen hoang hai001.pdf

12. ban cung cap tt dong thi quynh huong001.pdf

13. ban cung cap tt nguyen tan bao toan001.pdf

 

Cập nhật ngày Thứ năm, 25 Tháng 6 2020 06:17
   
12
Tháng 6 2020
Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Nội dung chi tiết xem file đính kèm:

16 tb.hdqt 12.6.20001.pdf

 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn