VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
Home Quan hệ cổ đông Công bố thông tin
Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)

Công bố thông tin

16
Tháng 11 2015
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN Viết bởi Administrator
PDF. In Email

CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN

Căn cứ theo Quy định hiện hành, Tổng công ty PISICO đã tiến hành đăng ký chứng khoán và đã được Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam chấp nhận.

Chi tiết xem file sau: giay_chung_nhan_dang_ky_chung_khoan.pdf

Cập nhật ngày Thứ tư, 30 Tháng 12 2015 02:57
 
20
Tháng 7 2015
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CTY PISICO 06 THÁNG ĐẦU NĂM Viết bởi Administrator
PDF. In Email

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ TCTY PISICO 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CTY PISICO 06 THANG 2015.pdf

Cập nhật ngày Thứ hai, 20 Tháng 7 2015 13:13
 
17
Tháng 4 2015
THÔNG BÁO TRẢ CỔ TỨC 2014 Viết bởi Administrator
PDF. In Email

THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC CỔ PHẦN NĂM 2014 CỦA PISICO

Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/4/2015 đã được Đại Hội đồng cổ đông thông qua về việc chi trả cổ tức cổ phần năm 2014 của Tổng công ty PISICO Bình Định - CTCP. Nay PISICO kính gửi Quý cổ đông bản Thông báo về việc chi trả cổ tức cổ phần của Tổng công ty

Xem chi tiết: TB chi tra co tuc 2014.pdf

Trân trọng!

Cập nhật ngày Thứ tư, 30 Tháng 12 2015 03:05
 
17
Tháng 4 2015
THÔNG BÁO TRẢ CỔ TỨC 2014 Viết bởi Administrator
PDF. In Email

THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC CỔ PHẦN NĂM 2014 CỦA PISICO

Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/4/2015 đã được Đại Hội đồng cổ đông thông qua về việc chi trả cổ tức cổ phần năm 2014 của Tổng công ty PISICO Bình Định - CTCP. Nay PISICO kính gửi Quý cổ đông bản Thông báo về việc chi trả cổ tức cổ phần của Tổng công ty

Xem chi tiết: TB chi tra co tuc 2014.pdf

Trân trọng!

Cập nhật ngày Thứ tư, 30 Tháng 12 2015 03:05
 
11
Tháng 4 2015
BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2015 Viết bởi Administrator
PDF. In Email

BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

bienbanhop.pdf

NGHI_QUYET_HC_2015.pdf

 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn