VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
Home Quan hệ cổ đông Công bố thông tin
Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)

Công bố thông tin

20
Tháng 8 2014
Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Viết bởi Administrator
PDF. In Email

NGHỊ QUYẾT LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

ĐHĐCĐ Tổng công ty PISICO Bình Định - Công ty cổ phần đã thông qua Nghị quyết số 52/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/8/2014 theo Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 16/8/2014. Kính mời quí vị cổ đông và nhà đầu tư xem chi tiết tại file đính kèm.

 

nghi_quyet.pdf

Cập nhật ngày Thứ năm, 18 Tháng 8 2016 07:49
 
20
Tháng 8 2014
Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Viết bởi Administrator
PDF. In Email

ĐHĐCĐ Tổng công ty PISICO Bình Định - Công ty cổ phần đã thông qua Nghị quyết số 52/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/8/2014 theo Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 16/8/2014. Kính mời quí vị cổ đông và nhà đầu tư xem chi tiết tại file đính kèm.

nghi_quyet.pdf

Cập nhật ngày Thứ tư, 17 Tháng 8 2016 10:00
 
31
Tháng 7 2014
Tin chính Viết bởi Administrator
PDF. In Email

đang cập nhập...

Cập nhật ngày Thứ năm, 31 Tháng 7 2014 03:02
Đọc thêm...
 
17
Tháng 3 2014
Quyết định bổ nhiệm Ban điều hành PISICO Viết bởi Administrator
PDF. In Email
Cập nhật ngày Thứ sáu, 25 Tháng 7 2014 02:32
 
05
Tháng 3 2014
Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh Viết bởi Administrator
PDF. In Email
Cập nhật ngày Thứ hai, 28 Tháng 7 2014 02:12
 

«Bắt đầuLùi212223Tiếp theoCuối»
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn