VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
Home Quan hệ cổ đông Công bố thông tin
Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)

Công bố thông tin

26
Tháng 3 2015
TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2015 Viết bởi Administrator
PDF. In Email
Cập nhật ngày Thứ tư, 30 Tháng 12 2015 03:07
 
26
Tháng 3 2015
TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2015 Viết bởi Administrator
PDF. In Email
Cập nhật ngày Thứ tư, 30 Tháng 12 2015 03:06
 
16
Tháng 3 2015
THÔNG BÁO BCTC Viết bởi Administrator
PDF. In Email

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA TỔNG CÔNG TY PISICO ĐÃ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Tổng công ty PISICO Bình Định - CTCP công bố thông tin báo cáo tài chính tổng hợp và BCTC hợp nhất năm 2014 đã được kiểm toán độc lập (từ ngày 27/1/2014 - 31/12/2014):

 1. BCTC_tong_hop_2014_da_kiem_toan.pdf

 2. BCTC_hop_nhat_da_duoc_kiem_toan_2014.pdf

Cập nhật ngày Thứ ba, 17 Tháng 3 2015 01:10
 
26
Tháng 8 2014
Điều chỉnh Giấy chứng nhận ĐKKD lần 6 Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điều chỉnh lần sáu theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ số 52/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/8/2014 thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Chi tiết xem tại đây: gcndkkd_lan_6.pdf

Cập nhật ngày Thứ ba, 26 Tháng 8 2014 02:26
 
26
Tháng 8 2014
Điều chỉnh Giấy chứng nhận ĐKKD lần 6 Viết bởi Administrator
PDF. In Email

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH ĐIỀU CHỈNH LẦN 6

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điều chỉnh lần sáu theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ số 52/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/8/2014 thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Chi tiết xem tại đây: gcndkkd_lan_6.pdf

Cập nhật ngày Thứ tư, 30 Tháng 12 2015 03:07
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn