VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
Home Quan hệ cổ đông Công bố thông tin
Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)

Công bố thông tin

26
Tháng 8 2014
Điều chỉnh Giấy chứng nhận ĐKKD lần 6 Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điều chỉnh lần sáu theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ số 52/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/8/2014 thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Chi tiết xem tại đây: gcndkkd_lan_6.pdf

Cập nhật ngày Thứ ba, 26 Tháng 8 2014 02:26
 
26
Tháng 8 2014
Điều chỉnh Giấy chứng nhận ĐKKD lần 6 Viết bởi Administrator
PDF. In Email

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH ĐIỀU CHỈNH LẦN 6

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điều chỉnh lần sáu theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ số 52/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/8/2014 thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Chi tiết xem tại đây: gcndkkd_lan_6.pdf

Cập nhật ngày Thứ tư, 30 Tháng 12 2015 03:07
 
20
Tháng 8 2014
Điều lệ Tổ chức và hoạt động điều chỉnh lần 1 Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ số 52/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/8/2014 thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Bản điều lệ thay đổi lần thứ nhất.

Chi tiết xem tại đây: dieu_le_2.pdf

Cập nhật ngày Thứ ba, 26 Tháng 8 2014 02:34
 
20
Tháng 8 2014
Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Viết bởi Administrator
PDF. In Email

NGHỊ QUYẾT LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

ĐHĐCĐ Tổng công ty PISICO Bình Định - Công ty cổ phần đã thông qua Nghị quyết số 52/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/8/2014 theo Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 16/8/2014. Kính mời quí vị cổ đông và nhà đầu tư xem chi tiết tại file đính kèm.

 

nghi_quyet.pdf

Cập nhật ngày Thứ năm, 18 Tháng 8 2016 07:49
 
20
Tháng 8 2014
Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Viết bởi Administrator
PDF. In Email

ĐHĐCĐ Tổng công ty PISICO Bình Định - Công ty cổ phần đã thông qua Nghị quyết số 52/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/8/2014 theo Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 16/8/2014. Kính mời quí vị cổ đông và nhà đầu tư xem chi tiết tại file đính kèm.

nghi_quyet.pdf

Cập nhật ngày Thứ tư, 17 Tháng 8 2016 10:00
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn