VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
Home Quan hệ cổ đông Công bố thông tin
Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)

Công bố thông tin

01
Tháng 9 2020
THÔNG BÁO Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Thông báo xác nhận (Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức/lợi tức chứng chỉ quỹ/lãi và gốc trái phiếu công ty bằng tiền)

Nội dung chi tiết xem văn bản đính kèm:

vb 315 tct.tchc 010920

Cập nhật ngày Thứ hai, 01 Tháng 2 2021 07:52
 
29
Tháng 8 2020
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT BÁN NIÊN NĂM 2020 Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2020 đã được soát xét và giải trình các nội dung liên quan

Nội dung chi tiết xem văn bản đính kèm:

VB370 & BCTC hợp nhất bán niên 2020

 

Cập nhật ngày Thứ hai, 01 Tháng 2 2021 07:45
 
28
Tháng 8 2020
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CTY MẸ BÁN NIÊN NĂM 2020 Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Báo cáo tài chính tổng hợp công ty mẹ bán niên năm 2020 của PISICO đã được soát xét và giải trình các nội dung liên quan.

Nội dung chi tiết xem văn bản đính kèm:

BCTC Cty mẹ bán niên 2020

Cập nhật ngày Thứ hai, 01 Tháng 2 2021 04:05
 
27
Tháng 8 2020
NGHỊ QUYẾT HĐQT Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Nghị quyết HĐQT về chủ trương triển khai dự án Đầu tư xây dựng nhà ở xã hội PISICO.

Nội dung chi tiết xem văn bản đính kèm:

vb 298 tct.tchc 26.8.20

Cập nhật ngày Thứ hai, 01 Tháng 2 2021 08:04
 
14
Tháng 8 2020
NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2019 Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2019 còn lại của Tổng công ty PISICO Bình Định - CTCP

Nội dung chi tiết xem văn bản đính kèm:

285 tct.tchc 13.8.20001.pdf

Cập nhật ngày Thứ sáu, 14 Tháng 8 2020 08:37
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn