VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
Home Quan hệ cổ đông Công bố thông tin
Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)

Công bố thông tin

20
Tháng 6 2018
THÔNG BÁO Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Công bố thông tin ký hợp đồng đơn vị kiểm toán năm 2018.

Chi tiết xem file đính kèm:

Ky_hop_dong_don_vi_kiem_toan_nam_2018.pdf

Cập nhật ngày Thứ tư, 20 Tháng 6 2018 08:59
 
15
Tháng 6 2018
Thông báo Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018.

Chi tiết xem file đính kèm:

CV_191_TCT.TCHC_14.6.18.pdf

CV_57_NQ.HDQT_14.6.18.pdf

 

Cập nhật ngày Thứ hai, 17 Tháng 12 2018 06:50
 
10
Tháng 5 2018
THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2017 ĐỢT 2 Viết bởi Administrator
PDF. In Email
Cập nhật ngày Thứ năm, 10 Tháng 5 2018 09:20
 
03
Tháng 5 2018
BAN HÀNH QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ PISICO. Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Chi tiết xem file đính kèm:

CV 144 TCT.TCHC 3.5.18.pdf

Cập nhật ngày Thứ năm, 03 Tháng 5 2018 09:39
 
24
Tháng 4 2018
BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Chi tiết xem file đính kèm:

CV 135 TCT.TCHC 24.4.18.pdf

 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn