VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
Home Quan hệ cổ đông Công bố thông tin
Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)

Công bố thông tin

01
Tháng 11 2017
THÔNG BÁO Viết bởi Administrator
PDF. In Email

THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN NỘI BỘ; NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔNG CÔNG TY.

Chi tiết xem file đính kèm:

NQ DHDCD bat thuong.pdf

BB HOP DHDCD bat thuong.pdf

NQ HOP HDQT PISICO.pdf

BB HOP HDQT PISICO.pdf

CV_304_TCT.TCHC_1.11.17.pdf

QD mien nhiem TGD.pdf

QD bo nhiem TGD.pdf

CV 301 TB.TCT 1.11.17.pdf

 

 

 

 

 

 


Cập nhật ngày Thứ tư, 01 Tháng 11 2017 09:39
 
24
Tháng 10 2017
THÔNG BÁO Viết bởi Administrator
PDF. In Email
Công bố thông tin về BCTC quý 3/2017 và giải trình về biến động lợi nhuận sau thuế.

Chi tiết xem file đính kèm:

PIS. BCTC TONG HOP QUY 3 - 2017.pdf

PIS. BCTC HOP NHAT QUY 3 - 2017.pdf

CV giai trinh Q3-2017.pdf

 

Cập nhật ngày Thứ ba, 24 Tháng 10 2017 03:43
   
04
Tháng 10 2017
THÔNG BÁO Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ.

Chi tiết xem file đính kèm:

TB_KQ_Gdich_CP.pdf

Cập nhật ngày Thứ tư, 04 Tháng 10 2017 09:33
 
04
Tháng 10 2017
THÔNG BÁO Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

Chi tiết xem file đính kèm:

CV_66_NQ.HDQT_4.10.17.pdf

cv_285_tct.tchc_09_10_17.pdf
Cập nhật ngày Thứ hai, 09 Tháng 10 2017 10:10
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn