VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
Home Quan hệ cổ đông Công bố thông tin
Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)

Công bố thông tin

25
Tháng 6 2020
BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ, HĐQT; BB HỌP BKS; THÔNG TIN TV HĐQT & BKS Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCD, Hội Đồng Quản Trị; Biên bản kiểm phiếu; Biên bản họp Ban kiểm soát

 (nội dung chi tiết xem file đính kèm):

1. cv 224 tct.tchc 25.6.20001.pdf

2. nghi quyet dhdcd 2020001.pdf

3. bien ban dhdcd 2020001.pdf

4. bien ban kiem phieu001.pdf

5. cv 29 bb.hqt 24.6.20001.pdf

6. cv 30 nq.hdqt 24.6.20001.pdf

7. bb hop bau truong bks 2020001.pdf

Thông tin thành viên Hội Đồng Quản Trị PISICO

(nội dung chi tiết xem file đính kèm):

8. ban cung cap tt lam dinh an001.pdf

9.ban cung cap tt dong thi anh001.pdf

10. ban cung cap tt vu hong quan.pdf

Thông tin thành viên Ban Kiểm Soát PISICO

(nội dung chi tiết xem file đính kèm):

11. ban cung cap tt nguyen hoang hai001.pdf

12. ban cung cap tt dong thi quynh huong001.pdf

13. ban cung cap tt nguyen tan bao toan001.pdf

 

Cập nhật ngày Thứ năm, 25 Tháng 6 2020 06:17
 
 
12
Tháng 6 2020
Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Nội dung chi tiết xem file đính kèm:

16 tb.hdqt 12.6.20001.pdf

 
20
Tháng 5 2020
THÔNG BÁO Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Thông báo số về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Tổng công ty PISICO Bình Định - CTCP.

Chi tiết xem file đính kèm:

191_TCT.TCHC_20.05.20001.pdf

Cập nhật ngày Thứ hai, 25 Tháng 5 2020 03:30
 
04
Tháng 5 2020
THÔNG BÁO Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Giải trình thời gian công bố thông tin BCTC hợp nhất năm 2019.

Chi tiết xem file đính kèm:

GIAI_TRINH_CONG_BO_THONG_TIN_BCTC_HN_2019.pdf

Cập nhật ngày Thứ hai, 04 Tháng 5 2020 09:11
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn