VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
Home Quan hệ cổ đông Công bố thông tin
Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)

Công bố thông tin

28
Tháng 4 2023
BCTC hợp nhất Quý 1 năm 2023 Viết bởi Administrator
PDF. In Email
 
28
Tháng 4 2023
BCTC tổng hợp Quý 1 năm 2023 Viết bởi Administrator
PDF. In Email
 
13
Tháng 4 2023
Báo cáo thường niên năm 2022 Viết bởi Administrator
PDF. In Email
 
10
Tháng 4 2023
Thông báo Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Tổng công ty PISICO Bình Định - CTCP

109/2023/TB-PISICO

 
05
Tháng 4 2023
Thông báo Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 của TCTy PISICO

102/TCT-TCHC

 
25
Tháng 3 2023
Biên bản & Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2023 Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Biên bản và Nghị Quyết được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2023 và các tài liệu kèm theo

ĐHĐCĐ năm 2023

 
23
Tháng 3 2023
BCTC hợp nhất năm 2022 Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 và giải trình kèm theo

BCTC hợp nhất 2022

VB giải trình

 
23
Tháng 3 2023
BCTC tổng hợp năm 2022 Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2022 và giải trình kèm theo

BCTC Cty mẹ 2022

87.TCT.TCKT-Giải trình

 
18
Tháng 3 2023
Thông báo Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổng hợp Danh sách người sở hữu chứng khoán cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước.

81/TCT-TCHC

 
18
Tháng 3 2023
Thông báo Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Thông báo  tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Tổng công ty PISICO Bình Định - CTCP

80/TCT-TCHC

 
03
Tháng 3 2023
Thông báo Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và Công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2023

TL họp ĐHĐCĐ 2023

 

 
03
Tháng 2 2023
CBTT tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Công bố thông tin tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của PISICO

VB 26/PISICO/2023

 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, phường Ghềnh Ráng, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.
Tel: 0256 3947099 - Fax: 0256 3947029 |  Email:  contact@pisico.vn