VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
Home Quan hệ cổ đông Công bố thông tin
Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)

Công bố thông tin

04
Tháng 10 2017
THÔNG BÁO Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ.

Chi tiết xem file đính kèm:

TB_KQ_Gdich_CP.pdf

Cập nhật ngày Thứ tư, 04 Tháng 10 2017 09:33
 
04
Tháng 10 2017
THÔNG BÁO Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

Chi tiết xem file đính kèm:

CV_66_NQ.HDQT_4.10.17.pdf

cv_285_tct.tchc_09_10_17.pdf
Cập nhật ngày Thứ hai, 09 Tháng 10 2017 10:10
 
25
Tháng 9 2017
THÔNG BÁO Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của cty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ.

Chi tiết xem file đính kèm:

TB_Gdich_CP.pdf

TB_gd_CP_CTY_ANH_VY.pdf
Cập nhật ngày Thứ hai, 25 Tháng 9 2017 09:23
 
29
Tháng 8 2017
THÔNG BÁO Viết bởi Administrator
PDF. In Email

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHÔNG TỔ CHỨC PHIÊN CHÀO GIÁ CẠNH TRANH PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN (GỌI TẮT LÀ PISICO)

   Căn cứ Quyết định số 2694/QĐ-UBND ngày 14/8/2014 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt phương án thoái vốn nhà nước tại PISCO;

         Thực hiện điểm 3 Công văn số 4035/UBND-TH ngày 01/08/2017 của UBND tỉnh Bình Định về việc tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư tham gia mua cổ phần thuộc phần vốn nhà nước;

         Căn cứ Quy chế chào giá cạnh tranh phần vốn nhà nước tại Tổng Công ty PISICO Bình Định - Công ty Cổ phần ban hành kèm Quyết định số 24/QĐTPT ngày 23/08/2017.

         Quỹ Đầu tư phát triển Bình Định trân trọng thông báo đến các nhà đầu tư về việc không tổ chức phiên chào giá cạnh tranh phần vốn nhà nước tại Tổng Công ty PISICO Bình Định - Công ty Cổ phần.

         Lý do: Tính đến 14 giờ 00 phút ngày 28/08/2017, chỉ có 01 nhà đầu tư đặt cọc và làm các thủ tục để tham gia chào giá cạnh tranh nên căn cứ Điều 9.3 Quy chế chào giá cạnh tranh phần vốn Nhà nước tại Tổng Công ty PISICO - Công ty Cổ phần ban hành kèm theo quyết định số 24/QĐ-QĐTPT ngày 23/08/2017, xét điều kiện để tổ chức cuộc chào giá cạnh tranh: “trường hợp chỉ có một nhà đầu tư đăng ký mua hợp lệ, Tổ chức thực hiện chào giá cạnh tranh sẽ không tổ chức phiên chào bán”.

          Quỹ Đầu tư phát triển Bình Định trân trọng thông báo./.

Cập nhật ngày Thứ ba, 29 Tháng 8 2017 01:58
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn