VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
Home Quan hệ cổ đông Công bố thông tin
Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)

Công bố thông tin

08
Tháng 3 2019
THÔNG BÁO Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Công bố thông tin và giải trình vi phạm về thuế.

Chi tiết xem file đính kèm:

CV 65 TCT.TCKT 08.03.1903082019152702.pdf

Cập nhật ngày Thứ sáu, 08 Tháng 3 2019 08:37
 
08
Tháng 3 2019
THÔNG BÁO Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Xin gia hạn công bố thông tin Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2019.

Chi tiết xem file đính kèm:

xin_gia_hn_cong_bo_thong_tin_BCTC_nam_2019.pdf

Cập nhật ngày Thứ sáu, 08 Tháng 3 2019 04:02
 
26
Tháng 2 2019
NGHỊ QUYẾT VÀ QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Viết bởi Administrator
PDF. In Email

- Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 26/02/2019 Hội đồng quản trị PISICO họp năm 2019.

- Quyết định số 08/QĐ-HĐQT ngày 26/02/2019 Thành lập Công ty TNHH Một thành viên HR PISICO.

- Quyết định số 10/QĐ-HĐQT ngày 26/02/2019 Bổ nhiệm Chủ tịch hội đông quản trị Công ty TNHH Một thành viên HR PISICO.

Chi tiết xem file đính kèm.

nghi quyet va quyet dinh hdqt.pdf

Cập nhật ngày Thứ ba, 26 Tháng 2 2019 10:09
 
20
Tháng 2 2019
THÔNG BÁO Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Tổng công ty PISICO Bình Định - CTCP.

Chi tiết xem file đính kèm:

tb 47 tct.tchc 20.02.19.pdf

Cập nhật ngày Thứ tư, 20 Tháng 2 2019 06:41
 
15
Tháng 2 2019
THÔNG BÁO Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Thời gian chi trả tạm ứng cổ tức năm 2018.

Chi tiết xem file đính kèm:

tb 38 tct.tchc 14.02.19.pdf

Cập nhật ngày Thứ sáu, 15 Tháng 2 2019 02:19
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn