VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
Home Quan hệ cổ đông Công bố thông tin
Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)

Công bố thông tin

03
Tháng 5 2018
BAN HÀNH QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ PISICO. Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Chi tiết xem file đính kèm:

CV 144 TCT.TCHC 3.5.18.pdf

Cập nhật ngày Thứ năm, 03 Tháng 5 2018 09:39
 
24
Tháng 4 2018
BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Chi tiết xem file đính kèm:

CV 135 TCT.TCHC 24.4.18.pdf

 
24
Tháng 4 2018
BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý 1 NĂM 2018 Viết bởi Administrator
PDF. In Email
Cập nhật ngày Thứ ba, 24 Tháng 4 2018 07:45
 
20
Tháng 4 2018
BÁO CÁO THƯƠNG NIÊN 2017 Viết bởi Administrator
PDF. In Email

TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CTCP công bố thông tin Báo cáo thường niên 2017.

Chi tiết xem file đính kèm: 

BAO CAO THUONG NIEN 2017.pdf

 
11
Tháng 4 2018
THÔNG BÁO Viết bởi Administrator
PDF. In Email

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2018.

Chi tiết xem file đính kèm:

BIEN BAN VA NGHI QUYET DHDCD THUONG NIEN 2018.pdf

Cập nhật ngày Thứ tư, 11 Tháng 4 2018 09:20
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn