VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
Home Quan hệ cổ đông Công bố thông tin
Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)

Công bố thông tin

25
Tháng 11 2017
THÔNG BÁO Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Bán đấu giá tài sản.

Chi tiết xem file đính kèm:

CV_329_TB.TCT_24.11.17.pdf

CV 335 QD.TCT 25.11.17.pdf
Cập nhật ngày Thứ hai, 27 Tháng 11 2017 08:40
 
20
Tháng 11 2017
THÔNG BÁO Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Về việc hợp nhất Phòng Kế hoạch - Tổng hợp và Phòng Đầu tư - Phát triển thành Phòng Kế hoạch - Tổng hợp.

Chi tiết xem file đính kèm:

CV_109_QD.HDQT_20.11.17.pdf

Cập nhật ngày Thứ hai, 20 Tháng 11 2017 09:34
 
06
Tháng 11 2017
THÔNG BÁO Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Về việc cung cấp thông tin của người nội bộ.

Chi tiết xem file đính kèm:

cv 307 tct.tchc 6.11.17_2.pdf

Cập nhật ngày Thứ tư, 08 Tháng 11 2017 03:30
 
03
Tháng 11 2017
THÔNG BÁO Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Về việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 7.

Chi tiết xem file đính kèm:

gcndkdn lan 7.pdf

Cập nhật ngày Thứ sáu, 03 Tháng 11 2017 07:30
 
01
Tháng 11 2017
THÔNG BÁO Viết bởi Administrator
PDF. In Email

THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN NỘI BỘ; NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔNG CÔNG TY.

Chi tiết xem file đính kèm:

NQ DHDCD bat thuong.pdf

BB HOP DHDCD bat thuong.pdf

NQ HOP HDQT PISICO.pdf

BB HOP HDQT PISICO.pdf

CV_304_TCT.TCHC_1.11.17.pdf

QD mien nhiem TGD.pdf

QD bo nhiem TGD.pdf

CV 301 TB.TCT 1.11.17.pdf

 

 

 

 

 

 


Cập nhật ngày Thứ tư, 01 Tháng 11 2017 09:39
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn