VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
Home Quan hệ cổ đông Công bố thông tin
Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)

Công bố thông tin

02
Tháng 4 2018
THÔNG BÁO. Viết bởi Administrator
PDF. In Email

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP VÀ GIẢI TRÌNH Ý KIẾN CỦA KIỂM TOÁN.

Chi tiết xem file đính kèm:

PIS.BCTC HOP NHAT NAM 2017.pdf

PIS.BCTC TONG HOP CONG TY ME NAM 2017.pdf

CV giai trinh 2017.pdf

 
26
Tháng 3 2018
THÔNG BÁO. Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Chi tiết xem file đính kèm:

CV_22_TB.HDQT_26.3.18.pdf

Cập nhật ngày Thứ hai, 26 Tháng 3 2018 10:13
 
26
Tháng 3 2018
THÔNG BÁO. Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Về việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2017. 

Chi tiết xem file đính kèm:

cv 90 tct.tchc 23.3.18.pdf

Cập nhật ngày Thứ hai, 26 Tháng 3 2018 04:04
 
08
Tháng 3 2018
THÔNG BÁO Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Công bố thông tin miễn nhiệm Kế toán trưởng và bổ nhiệm Phó phòng phụ trách Kế toán PISICO; Và bản cung cấp thông tin người nội bộ.

Chi tiết xem file đính kèm:

CV 76 QD.HDQT 8.3.18 2.pdf

Cập nhật ngày Thứ năm, 08 Tháng 3 2018 09:44
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn