VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
Home Quan hệ cổ đông Công bố thông tin
Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)

Công bố thông tin

23
Tháng 8 2017
THÔNG BÁO Viết bởi Administrator
PDF. In Email

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ ĐẢM BẢO TIÊU CHÍ, ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐẶT CỌC VÀ THAM GIA ĐẤU GIÁ MUA CỔ PHẦN THUỘC PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN 

          Quỹ Đầu tư phát triển Bình Định xin thông báo kết quả xét chọn nhà đầu tư đảm bảo tiêu chí, đủ điều kiện đặt cọc và tham gia đấu giá mua cổ phần thuộc phần vốn Nhà nước tại Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần:

1. Số lượng cổ phần chào bán cạnh tranh:  23.877.000 cổ phần.

2. Số lượng Nhà đầu tư đảm bảo tiêu chí, đủ điều kiện đặt cọc và tham gia mua cổ phần của Nhà nước tại PISICO: 04 Nhà đầu tư.

Trong đó:               

 - Tổ chức: 04 Nhà đầu tư.

 - Cá nhân: 0 Nhà đầu tư.

          3. Thời gian, địa điểm làm thủ tục đăng ký và đặt cọc:

          - Thời gian làm thủ tục đăng ký: Nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký và đặt cọc để đăng ký tham gia chào giá cạnh tranh từ: 07h30 ngày 24/08/2017 đến 14h00 ngày 28/08/2017.

          - Địa điểm làm thủ tục và nộp Đơn đăng ký tham gia chào giá cạnh tranh:

- Quỹ Đầu tư phát triển Bình Định.

- Địa chỉ: 181 Lê Hồng Phong, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

          - Nhà đầu tư phải nộp tiền đặt cọc bằng 10% giá trị cổ phần đặt mua tính theo giá khởi điểm chào bán. Tài khoản nhận tiền đặt cọc của nhà đầu tư tham gia chào giá cạnh tranh:

- Tên tài khoản: Quỹ Đầu tư phát triển Bình Định.

- Số tài khoản: 5581.000.005.1605

- Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tây Sơn.

- Nội dung: Tên tổ chức, Số ĐKKD (ngày cấp và nơi cấp); Nộp tiền đặt cọc mua cổ phần Tổng Công ty PISICO Bình Định - Công ty Cổ phần.

          4.  Thời gian nộp Phiếu tham dự chào giá cạnh tranh : từ 07h30 ngày 24/08/2017 đến 14h00 ngày 28/08/2017 tại Quỹ Đầu tư phát triển Bình Định.

          Đối với nhà đầu tư nộp Phiếu tham dự chào giá cạnh tranh bằng thư đảm bảo qua đường bưu điện:

          *Ngoài bao thư nhà đầu tư ghi rõ “Phiếu tham dự chào giá cạnh tranh cổ phần Nhà Nước tại Tổng Công ty PISICO Bình Định - Công ty Cổ phần” cùng với tên và mã số nhà đầu tư.

            *Phiếu tham dự chào giá cạnh tranh chỉ được chấp nhận khi thư bảo đảm của nhà đầu tư được bưu điện chuyển đến địa chỉ trên chậm nhất trước 11h00 ngày 28/08/2017.

          5. Thời gian tổ chức Phiên chào giá cạnh tranh15h ngày 28/08/2017.

          6. Thời gian nhà đầu tư ký Hợp đồng đặt mua cổ phần: vào lúc 16h30 ngày 28/08/2017.

          7. Thời gian Bên bán và Bên mua thực hiện công bố thông tin: từ ngày 29/08/2017 đến ngày 05/09/2017.

          8. Thời gian thực hiện giao dịch thỏa thuận: từ ngày 06/09/2017 đến ngày 28/09/2017.

          Trân trọng thông báo!

          Tài liệu đính kèm:

Quy chế chào giá cạnh tranh phần vốn nhà nước tại PISICO và các tài liệu kèm theo:

- Đơn đăng ký tham giá chào giá cạnh tranh.

- Giấy ủy quyền.

- Dự thảo Hợp đồng đặt mua cổ phần.

 

 

 

Cập nhật ngày Thứ ba, 29 Tháng 8 2017 02:10
 
16
Tháng 8 2017
BCTC BÁN NIÊN NĂM 2017 ĐÃ SOÁT XÉT VÀ GIẢI TRÌNH Viết bởi Administrator
PDF. In Email
Cập nhật ngày Thứ tư, 16 Tháng 8 2017 04:15
 
09
Tháng 8 2017
THÔNG BÁO Viết bởi Administrator
PDF. In Email

THÔNG BÁO THOÁI VỐN NHÀ NƯỚC

TẠI TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN

 

          I. Thông tin về Tổng công ty PISICO Bình Định - CTCP

          1. Vốn điều lệ của PISICO: 275.000.000.000 đồng.

          2. Số cổ phần đang lưu hành: 27.500.000 cổ phần.

          3. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.

          4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

          II. Thông tin về cổ phần Nhà nước thoái vốn

          1. Số lượng cổ phần do Nhà Nước sở hữu: 23.877.000 cổ phần.

          2. Số lượng cổ phần Nhà Nước dự kiến thoái vốn: 23.877.000 cổ phần.

          3. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.

          4. Loại cổ phần: cổ phần phổ thông.

          5. Đối tượng tham gia: theo tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư do UBND tỉnh ban hành.

          6. Phương thức thực hiện: thỏa thuận qua sàn giao dịch chứng khoán UPCOM.

          7. Giá bán: không thấp hơn: 12.973 đồng/cổ phần.

          III. Hướng dẫn về thời gian phát, nộp hồ sơ đăng ký và địa chỉ liên hệ

          1Thời gian phát hồ sơ đăng ký: từ ngày 08/08/2017 - 21/08/2017.

          2. Thời gian nộp hồ sơ đăng ký: trước 16h00 ngày 21/08/2017.

          3. Địa chỉ phát, nộp hồ sơ đăng ký và liên hệ:

- Quỹ Đầu tư phát triển Bình Định.

- Địa chỉ: Tầng 3, số 181 Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

- Nơi nhận hồ sơ:  Phòng Thẩm định – Đầu tư.

- Điện thoại: (0256) 6250034. 

          Thông tin về thoái vốn Nhà nước tại Tổng công ty PISICO Bình Định - CTCP được đính kèm ở file dưới.

1_ Thông báo tìm đối tác

2_ Tóm tắt thông tin PISICO

3_ Thông tin về cổ phần thoái vốn

4.1_ Văn bản UBND tỉnh (1)

4.2_Văn bản UBND tỉnh (2)

5_ Giấy đăng ký mua

6_Thông báo của Quỹ Đầu tư Phát triển Bình Định 

 

Cập nhật ngày Thứ năm, 17 Tháng 8 2017 03:42
 
25
Tháng 7 2017
Công bố thông tin người nội bộ thôi việc. Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Chi tiết xem file đính kèm:

CBTT nguoi noi bo thoi viec.pdf
Cập nhật ngày Thứ tư, 26 Tháng 7 2017 01:05
 
25
Tháng 7 2017
BTCT Quý 2/2017 Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Công bố thông tin về Báo cáo tài chính Quý 2/2017 và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế.

Chi tiết xem file đính kèm:

PIS. BCTC TONG HOP QUY 2 - 2017.pdf

PIS. BCTC HOP NHAT QUY 2 - 2017.pdf

CTBB ve Bao cao tai chinh quy 2-2017.pdf

 

 

Cập nhật ngày Thứ ba, 25 Tháng 7 2017 08:40
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn