VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
Home Quan hệ cổ đông Công bố thông tin
Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)

Công bố thông tin

01
Tháng 4 2019
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018 ĐÃ KIỂM TOÁN. Viết bởi Administrator
PDF. In Email
Cập nhật ngày Thứ hai, 01 Tháng 4 2019 09:39
 
29
Tháng 3 2019
THÔNG BÁO Viết bởi Administrator
PDF. In Email
Cập nhật ngày Thứ tư, 03 Tháng 4 2019 08:48
 
25
Tháng 3 2019
THÔNG BÁO Viết bởi Administrator
PDF. In Email

UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC chấp thuận cho Công ty được gia hạn thời gian công bố BCTC cho năm tài chính 2019.

Chi tiết xem file đính kèm:

CV_1638_UBCK.GSDC_14.3.19.pdf

Cập nhật ngày Thứ tư, 03 Tháng 4 2019 08:33
 
22
Tháng 3 2019
Mời họp Đại hội đồng cổ dông thường niên năm 2019 Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Chi tiết xem file đính kèm:

TB 15 HDQT 22.3.19.pdf

Cập nhật ngày Thứ tư, 03 Tháng 4 2019 08:34
 
15
Tháng 3 2019
THÔNG BÁO Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Tổng công ty PISICO Bình Định - CTCP nhận chuyển nhượng phần góp vốn của một số cổ đông góp vốn tại Công ty cổ phần Dịch vụ Phát triển Hạ Tầng PBC.

Chi tiết xem file đính kèm:

vb 77.pdf

Cập nhật ngày Thứ sáu, 15 Tháng 3 2019 02:08
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn