VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
Home Quan hệ cổ đông Công bố thông tin
Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)

Công bố thông tin

11
Tháng 4 2017
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Chi tiết xem file đính kèm:

bao_cao_thuong_nien_2016.compressed.pdf

 
07
Tháng 4 2017
THÔNG BÁO Viết bởi Administrator
PDF. In Email

V/V TÌM ĐỐI TÁC MUA PHẦN VỐN DO NHÀ NƯỚC SỞ HỮU TẠI TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐÌNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Chi tiết xem file đính kèm:

1_Thong_bao_tim_doi_tac_mua_CP.pdf

2_Tom_tat_thong_tin.pdf

3. Thong tin ve CP thoai von.pdf

4. Ke hoach thoai von.pdf

5. Giay dang ky mua.pdf

6. VB cua UBND.pdf

 

 

Cập nhật ngày Thứ hai, 10 Tháng 4 2017 01:54
 
23
Tháng 3 2017
THÔNG BÁO Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Chi tiết xem file đính kèm:

dang_ky_tham_du_hop_dhdcd_nam_2017_signed.pdf

Cập nhật ngày Thứ tư, 12 Tháng 4 2017 06:46
 
23
Tháng 3 2017
BTCT năm 2016 và giải trình về ý kiến của kiểm toán. Viết bởi Administrator
PDF. In Email
Cập nhật ngày Thứ ba, 11 Tháng 4 2017 09:22
 
17
Tháng 3 2017
THÔNG BÁO Viết bởi Administrator
PDF. In Email

V/v chi trả tạm ứng cổ tức năm 2016

Chi tiết xem file đính kèm:

TB_Vv_chi_tra_tam_ung_co_tuc_nam_2016.pdf

Cập nhật ngày Thứ hai, 10 Tháng 4 2017 02:45
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn