VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
Home Quan hệ cổ đông Công bố thông tin
Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)

Công bố thông tin

20
Tháng 4 2021
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Nội dung chi tiết xem văn bản đính kèm:

PIS-BC thuong nien 2020

Cập nhật ngày Thứ ba, 20 Tháng 4 2021 09:18
 
05
Tháng 4 2021
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2020 Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 và giải trình các nội dung liên quan

BCTC tổng hợp năm 2020

 
01
Tháng 4 2021
TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Tổng hợp các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

TL ĐHĐCĐ 2021

Cập nhật ngày Thứ năm, 01 Tháng 4 2021 10:09
 
01
Tháng 4 2021
THÔNG BÁO Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Thông báo về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

06.TB.HĐQT.01.4.21

Cập nhật ngày Thứ năm, 01 Tháng 4 2021 07:44
 
31
Tháng 3 2021
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 (CTY MẸ) Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2020 đã được kiểm toán độc lập và giải trình các nội dung liên quan.

 

BCTC tổng hợp năm 2020

Cập nhật ngày Thứ tư, 31 Tháng 3 2021 04:10
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn