VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
Home Quan hệ cổ đông Công bố thông tin
Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)

Công bố thông tin

24
Tháng 3 2016
THÔNG BÁO Viết bởi Administrator
PDF. In Email

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP VÀ GIẢI TRÌNH VỀ Ý KIẾN CỦA KIỂM TOÁN.

Chi tiết xem file đính kèm:

CONG_VAN_GIAI_TRINH_Y_KIEN_KIEM_TOAN.pdf

PIS_BCTC_HOP_NHAT_NAM_2015_DA_KIEM_TOAN.pdf

PIS_BCTC_TONG_HOP_NAM_2015_DA_KIEM_TOAN.pdf

 
15
Tháng 3 2016
THÔNG BÁO Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên của Tổng công ty PISICO Bình Định - Công ty cổ phần năm 2016.

Thông tin chi tiết:

http://www.vsd.vn/22-p4c23-32241/3660/PIS-Tham-du-hop-Dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2016.htm

Cập nhật ngày Thứ ba, 15 Tháng 3 2016 09:25
 
11
Tháng 3 2016
THÔNG BÁO Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Xem chi tiết file đính kèm:

ngay_dang_ky_cuoi_cung_ve_quyen_tham_du_DHCD.pdf

 
04
Tháng 2 2016
BÁO CÁO TÀI CHÍNH Viết bởi Administrator
PDF. In Email

BCTC QUÝ 4/2015 CÔNG TY MẸ VÀ BCTC HỢP NHẤT NĂM 2015 VÀ GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN. 

Chi tiết xem file đính kèm:

Giai_trinh_ve_viec_khong_lap_BCTC hop nhat quy va bien dong loi nhuan.pdf

PIS_ BAO CAO TAI CHINH CONG TY ME QUY 4_ 2015.pdf

PIS_ BAO_CAO_TAI_CHINH_HOP_NHAT_2015.pdf

 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn