VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
Home Quan hệ cổ đông Công bố thông tin
Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)

Công bố thông tin

01
Tháng 6 2016
NGHỊ QUYẾT Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Hội đồng quản trị Tổng công ty PISICO Bình Định - CTCP theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, nhiệm kỳ I (2014-2018).

Chi tiết xem file đính kèm:

Nghi_quyet_HDQT_PIS_theo_hinh_thuc_lay_y_kien_bang_van_ban_nhiem_ky_I2014-2018.pdf

 
18
Tháng 5 2016
THÔNG BÁO Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Về việc chi trả cổ tức năm 2015.

Xem chi tiết file đính kèm:

Thong_bao_chi_tra_co_tuc_nam_2015.pdf

 
26
Tháng 4 2016
THÔNG BÁO Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Đính chính thông tin về Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2016 và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế.

Xem chi tiết file đính kèm

Cong van dinh chinh BCTC hop nhat va giai trinh CBTT.pdf

PIS. BCTC HOP NHAT QUY 1 - 2016 (Co cung ky nam truoc).pdf

 
21
Tháng 4 2016
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I/2016 Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Tổng công ty PISICO Bình Định - công ty cổ phần công bố thông tin về báo cáo tài chính Quý I/2016.

Chi tiết xem file đính kèm:

Cong_bo_thong_tin_BCTC_quy_1_2016.pdf

PIS. BCTC HOP NHAT QUY 1 - 2016.pdf

PIS. BCTC TONG HOP QUY 1 - 2016.pdf

 
20
Tháng 4 2016
THÔNG BÁO Viết bởi Administrator
PDF. In Email

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 CỦA TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN

Xem chi tiết file đính kèm:

Cong bo thong tin_NEW.pdf

 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn