VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
Home Quan hệ cổ đông Công bố thông tin
Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)

Công bố thông tin

26
Tháng 3 2015
TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2015 Viết bởi Administrator
PDF. In Email
Cập nhật ngày Thứ tư, 30 Tháng 12 2015 03:06
 
16
Tháng 3 2015
THÔNG BÁO BCTC Viết bởi Administrator
PDF. In Email

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA TỔNG CÔNG TY PISICO ĐÃ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Tổng công ty PISICO Bình Định - CTCP công bố thông tin báo cáo tài chính tổng hợp và BCTC hợp nhất năm 2014 đã được kiểm toán độc lập (từ ngày 27/1/2014 - 31/12/2014):

 1. BCTC_tong_hop_2014_da_kiem_toan.pdf

 2. BCTC_hop_nhat_da_duoc_kiem_toan_2014.pdf

Cập nhật ngày Thứ ba, 17 Tháng 3 2015 01:10
 
10
Tháng 3 2015
THÔNG BÁO Viết bởi Administrator
PDF. In Email

THÔNG BÁO CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

       Căn cứ thông tin được Ủy ban chứng khoán nhà nước công bố tên Công ty đại chúng trên phương tiện thông tin đại chúng. Tổng công ty công bố thông tin Công ty đại chúng như sau:

Xem chi tiết file đính kèm:

TB_Cong bo thong tin cty dai chung.pdf

Tom_tat_Cong_ty_Dai_chung.pdf
Cập nhật ngày Thứ năm, 07 Tháng 1 2016 03:51
 
02
Tháng 3 2015
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH TẠI PISICO Viết bởi Administrator
PDF. In Email
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH TẠI TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN

Căn cứ Quyết định 2694/QĐ-UBND ngày 14/08/2014 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Tỉnh Bình Định về việc phê duyệt phương án thoái vốn Nhà nước tại Tổng Công ty PSICO Bình Định – CTCP; Nay Tổng công ty PISICO Bình Định - Công ty cổ phần thông báo bán đấu giá cổ phần của UBND tỉnh Bình Định tại Tổng công ty như sau:

Cập nhật ngày Thứ tư, 17 Tháng 8 2016 10:55
Đọc thêm...
 
26
Tháng 8 2014
Điều chỉnh Giấy chứng nhận ĐKKD lần 6 Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điều chỉnh lần sáu theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ số 52/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/8/2014 thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Chi tiết xem tại đây: gcndkkd_lan_6.pdf

Cập nhật ngày Thứ ba, 26 Tháng 8 2014 02:26
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 0563.947027- Fax: 056.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn