VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
Home Quan hệ cổ đông Công bố thông tin
Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)

Công bố thông tin

20
Tháng 4 2016
THÔNG BÁO Viết bởi Administrator
PDF. In Email

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 CỦA TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN

Xem chi tiết file đính kèm:

Cong bo thong tin_NEW.pdf

 
11
Tháng 4 2016
THÔNG BÁO Viết bởi Administrator
PDF. In Email
Cập nhật ngày Thứ hai, 11 Tháng 4 2016 02:13
 
05
Tháng 4 2016
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 Viết bởi Administrator
PDF. In Email

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 CỦA TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN

Chi tiết: BAO_CAO_THUONG_NIEN_2015.pdf

 
05
Tháng 4 2016
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 Viết bởi Administrator
PDF. In Email

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 CỦA TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN

Chi tiết: BAO_CAO_THUONG_NIEN_2015.pdf

   

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn