VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
Home Quan hệ cổ đông Công bố thông tin
Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)

Công bố thông tin

11
Tháng 4 2015
BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2015 Viết bởi Administrator
PDF. In Email

BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

bienbanhop.pdf

NGHI_QUYET_HC_2015.pdf

 
11
Tháng 4 2015
BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2015 Viết bởi Administrator
PDF. In Email

BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

 

bienbanhop.pdf

NGHI_QUYET_HC_2015.pdf

Cập nhật ngày Thứ tư, 30 Tháng 12 2015 03:06
 
02
Tháng 4 2015
BÁO CÁO Viết bởi Administrator
PDF. In Email

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG PISICO

BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CTY.pdf

Cập nhật ngày Thứ năm, 02 Tháng 4 2015 09:46
 
26
Tháng 3 2015
TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2015 Viết bởi Administrator
PDF. In Email
Cập nhật ngày Thứ năm, 26 Tháng 3 2015 08:44
 
26
Tháng 3 2015
TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2015 Viết bởi Administrator
PDF. In Email
Cập nhật ngày Thứ tư, 30 Tháng 12 2015 03:07
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn