VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
Home Quan hệ cổ đông Công bố thông tin
Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)

Công bố thông tin

04
Tháng 2 2016
BÁO CÁO TÀI CHÍNH Viết bởi Administrator
PDF. In Email

BCTC QUÝ 4/2015 CÔNG TY MẸ VÀ BCTC HỢP NHẤT NĂM 2015 VÀ GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN. 

Chi tiết xem file đính kèm:

Giai_trinh_ve_viec_khong_lap_BCTC hop nhat quy va bien dong loi nhuan.pdf

PIS_ BAO CAO TAI CHINH CONG TY ME QUY 4_ 2015.pdf

PIS_ BAO_CAO_TAI_CHINH_HOP_NHAT_2015.pdf

 
26
Tháng 1 2016
BÁO CÁO Viết bởi Administrator
PDF. In Email

 TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2015

Chi tiết xem file đính kèm:

bao_cao_tinh_hinh_quan_tri.pdf

Cập nhật ngày Thứ ba, 26 Tháng 1 2016 08:18
 
15
Tháng 1 2016
QUYẾT ĐỊNH Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Phê duyệt và ban hành Quy chế quản trị Tổng công ty PISICO Bình Định - Công ty cổ phần.

Xem chi tiết file đính kèm:

Quy_che_quan_tri.pdf

Cập nhật ngày Thứ sáu, 15 Tháng 1 2016 03:59
 
07
Tháng 1 2016
QUYẾT ĐỊNH Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Về việc ban hành Quy chế công bố thông tin Tổng công ty PISICO Bình Định - Công ty cổ phần.

Chi tiết xem file đính kèm sau:

Quy_che_cong_bo_thong_tin.pdf

Cập nhật ngày Thứ năm, 07 Tháng 1 2016 09:09
 
31
Tháng 12 2015
THÔNG BÁO NGÀY GIAO DỊCH ĐẦU TIÊN CP CỦA PISICO Viết bởi Administrator
PDF. In Email

 

Công bố thông tin về ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu Tổng công ty PISICO Bình Định - CTCP tại sàn UPCOM của Sở giao dịch chứng Khoán Hà Nội. 

Chi tiết xem file đính kèm:

PISICO_thong_bao_ngay_giao_dich_dau_tien_co_phieu.pdf 

Thong_bao_ngay_giao_dich_dau_tien_co_phieu_PISICO.pdf
Cập nhật ngày Thứ năm, 07 Tháng 1 2016 09:10
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn