VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
Home
Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)

Công bố thông tin

28
Jun 2019
THÔNG BÁO Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Công bố thông tin tham gia góp vốn thành lập Công ty cổ phần PISICO Đắk Lắk.

Chi tiết xem file đính kèm:

CV 193 TCT.TCHC 28.6.19_2.pdf

Last Updated on Monday, 01 July 2019 07:11
 
26
Jun 2019
Công bố thông tin lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

cv 183 tct.tchc 26.6.19.pdf
Last Updated on Wednesday, 26 June 2019 09:27
 
25
Apr 2019
BCTC QÚY 1-2019 VÀ GIẢI TRÌNH Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Chi tiết xem file đính kèm:

PIS.BCTC TONG HOP QUY 1-2019- nn.pdf

PIS. BCTC HOP NHAT QUY 1-2019- nn.pdf

CV 117 CBTT BCTC QUY 1-2019.pdf

 

Last Updated on Thursday, 25 April 2019 03:53
 
23
Apr 2019
THÔNG BÁO Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2018

Chi tiết xem file đính kèm:

TB 116 TCT.TCHC 23.4.19-.pdf
Last Updated on Tuesday, 23 April 2019 07:10
 
19
Apr 2019
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Chi tiết xem file đính kèm:

CV 106 BC thuong nien 18.4.19.pdf

Last Updated on Friday, 19 April 2019 04:03
 

Page 3 of 29

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn