VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
Home
Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)

Công bố thông tin

26
Mar 2015
TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2015 Written by Administrator
PDF Print E-mail
Last Updated on Wednesday, 30 December 2015 03:07
 
26
Mar 2015
TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2015 Written by Administrator
PDF Print E-mail
Last Updated on Wednesday, 30 December 2015 03:07
 
26
Mar 2015
TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2015 Written by Administrator
PDF Print E-mail
Last Updated on Wednesday, 30 December 2015 03:06
 
16
Mar 2015
THÔNG BÁO BCTC Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA TỔNG CÔNG TY PISICO ĐÃ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Tổng công ty PISICO Bình Định - CTCP công bố thông tin báo cáo tài chính tổng hợp và BCTC hợp nhất năm 2014 đã được kiểm toán độc lập (từ ngày 27/1/2014 - 31/12/2014):

 1. BCTC_tong_hop_2014_da_kiem_toan.pdf

 2. BCTC_hop_nhat_da_duoc_kiem_toan_2014.pdf

Last Updated on Tuesday, 17 March 2015 01:10
 
26
Aug 2014
Điều chỉnh Giấy chứng nhận ĐKKD lần 6 Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điều chỉnh lần sáu theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ số 52/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/8/2014 thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Chi tiết xem tại đây: gcndkkd_lan_6.pdf

Last Updated on Tuesday, 26 August 2014 02:26
 

Page 27 of 29

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn