VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
Home
Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)

Công bố thông tin

15
Mar 2019
THÔNG BÁO Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Tổng công ty PISICO Bình Định - CTCP nhận chuyển nhượng phần góp vốn của một số cổ đông góp vốn tại Công ty cổ phần Dịch vụ Phát triển Hạ Tầng PBC.

Chi tiết xem file đính kèm:

vb 77.pdf

Last Updated on Friday, 15 March 2019 02:08
 
08
Mar 2019
THÔNG BÁO Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Công bố thông tin và giải trình vi phạm về thuế.

Chi tiết xem file đính kèm:

CV 65 TCT.TCKT 08.03.1903082019152702.pdf

Last Updated on Friday, 08 March 2019 08:37
 
08
Mar 2019
THÔNG BÁO Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Xin gia hạn công bố thông tin Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2019.

Chi tiết xem file đính kèm:

xin_gia_hn_cong_bo_thong_tin_BCTC_nam_2019.pdf

Last Updated on Friday, 08 March 2019 04:02
 
26
Feb 2019
NGHỊ QUYẾT VÀ QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

- Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 26/02/2019 Hội đồng quản trị PISICO họp năm 2019.

- Quyết định số 08/QĐ-HĐQT ngày 26/02/2019 Thành lập Công ty TNHH Một thành viên HR PISICO.

- Quyết định số 10/QĐ-HĐQT ngày 26/02/2019 Bổ nhiệm Chủ tịch hội đông quản trị Công ty TNHH Một thành viên HR PISICO.

Chi tiết xem file đính kèm.

nghi quyet va quyet dinh hdqt.pdf

Last Updated on Tuesday, 26 February 2019 10:09
 
20
Feb 2019
THÔNG BÁO Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Tổng công ty PISICO Bình Định - CTCP.

Chi tiết xem file đính kèm:

tb 47 tct.tchc 20.02.19.pdf

Last Updated on Wednesday, 20 February 2019 06:41
 

Page 5 of 29

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn