VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
Home
Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)

Công bố thông tin

20
Dec 2018
Công bố thông tin Biên Bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Về việc thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh (theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Chi tiết xem file đính kèm:

CV 400 TCT.TCHC 20.12.18.pdf

BB 83 BBKP.TCT 19.12.18.pdf

NQ 84 NQ.DHDCD 19.12.18.pdf

 

Last Updated on Friday, 21 December 2018 03:20
 
06
Dec 2018
Tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về vấn đề thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

cv 82 ttr.hdqt 5.12.18 1.pdf
Last Updated on Thursday, 06 December 2018 02:07
 
13
Nov 2018
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm:

cv 354 tct.tchc 12.11.18_001.pdf

Last Updated on Tuesday, 13 November 2018 01:35
 
25
Oct 2018
BCTC QUÝ 3/2018 VÀ GIẢI TRÌNH. Written by Administrator
PDF Print E-mail
 
29
Aug 2018
BCTC ĐÃ SOÁT XÉT 6 THÁNG 2018 Written by Administrator
PDF Print E-mail
 

Page 6 of 28

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn