VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
Home
Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)

Công bố thông tin

25
Dec 2018
THÔNG BÁO. Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Chi tiết xem file đính kèm:

gnx thay doi nganh nghe kinh doanh.pdf

Last Updated on Tuesday, 25 December 2018 06:37
 
20
Dec 2018
Công bố thông tin Biên Bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Về việc thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh (theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Chi tiết xem file đính kèm:

CV 400 TCT.TCHC 20.12.18.pdf

BB 83 BBKP.TCT 19.12.18.pdf

NQ 84 NQ.DHDCD 19.12.18.pdf

 

Last Updated on Friday, 21 December 2018 03:20
 
06
Dec 2018
Tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về vấn đề thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

cv 82 ttr.hdqt 5.12.18 1.pdf
Last Updated on Thursday, 06 December 2018 02:07
 
13
Nov 2018
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm:

cv 354 tct.tchc 12.11.18_001.pdf

Last Updated on Tuesday, 13 November 2018 01:35
 
25
Oct 2018
BCTC QUÝ 3/2018 VÀ GIẢI TRÌNH. Written by Administrator
PDF Print E-mail
 

Page 7 of 29

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn