VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
Home
Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)

Công bố thông tin

08
Mar 2018
THÔNG BÁO Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Công bố thông tin miễn nhiệm Kế toán trưởng và bổ nhiệm Phó phòng phụ trách Kế toán PISICO; Và bản cung cấp thông tin người nội bộ.

Chi tiết xem file đính kèm:

CV 76 QD.HDQT 8.3.18 2.pdf

Last Updated on Thursday, 08 March 2018 09:44
 
02
Mar 2018
THÔNG BÁO Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Về việc điều chỉnh ngày thanh toán tạm ứng cổ tức năm 2017.

Chi tiết xem file đính kèm:

Dieu_chinh_ngay_thanh_toan_tam_ung_co_tuc_nam_2017.pdf

Last Updated on Friday, 02 March 2018 02:55
 
28
Feb 2018
THÔNG BÁO Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc PISICO.

Chi tiết xem file đính kèm:

CV_67_TB.TCT_26.2.18.pdf

 
27
Feb 2018
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Chi tiết xem file đính kèm:

THONG_BAO_TUYEN_DUNG.pdf

Last Updated on Tuesday, 27 February 2018 01:22
 
26
Feb 2018
THÔNG BÁO Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2017 và tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Tổng công ty PISICO Bình Định - CTCP.

Chi tiết xem file đính kèm:

ngay dang ky cuoi cung de thuc hien quyen tam ung co tuc nam 2017.pdf

Last Updated on Monday, 26 February 2018 09:16
 

Page 10 of 28

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn