VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
Home
Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)

Công bố thông tin

26
Jun 2019
Công bố thông tin lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

cv 183 tct.tchc 26.6.19.pdf
Last Updated on Wednesday, 26 June 2019 09:27
 
25
Apr 2019
BCTC QÚY 1-2019 VÀ GIẢI TRÌNH Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Chi tiết xem file đính kèm:

PIS.BCTC TONG HOP QUY 1-2019- nn.pdf

PIS. BCTC HOP NHAT QUY 1-2019- nn.pdf

CV 117 CBTT BCTC QUY 1-2019.pdf

 

Last Updated on Thursday, 25 April 2019 03:53
 
23
Apr 2019
THÔNG BÁO Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2018

Chi tiết xem file đính kèm:

TB 116 TCT.TCHC 23.4.19-.pdf
Last Updated on Tuesday, 23 April 2019 07:10
 
19
Apr 2019
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Chi tiết xem file đính kèm:

CV 106 BC thuong nien 18.4.19.pdf

Last Updated on Friday, 19 April 2019 04:03
 
03
Apr 2019
BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2019 Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Chi tiết xem file đính kèm:

CV 94 TCT.TCHC 03.4.2019.pdf

 

Page 2 of 28

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn