VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
Home
Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)

Công bố thông tin

25
Oct 2019
BCTC QUÝ 3 NĂM 2019 VÀ GIẢI TRÌNH Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Chi tiết xem file đính kèm:

PIS. BCTC Tong hop Quy 3-2019.pdf

PIS. BCTC hop nhat Quy 3-2019.pdf

CV 322 TCT.TCKT 25.10.2019.pdf

 

Last Updated on Friday, 25 October 2019 07:45
 
29
Aug 2019
BCTC 6 THÁNG 2019 VÀ GIẢI TRÌNH. Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Chi tiết xem file đính kèm:

PIS. BCTC hop nhat 6 thang 2019.pdf

PIS. BCTC tong hop 6 thang 2019.pdf

CV 270 TCT.TCKT 29.8.2019.pdf

Last Updated on Friday, 30 August 2019 01:12
 
26
Jul 2019
BÁO CÁO DANH SÁCH CỔ ĐÔNG Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Chi tiết xem file đính kèm:

CV_223_TCT.TCHC_24.7.19001_2.pdf

Last Updated on Friday, 26 July 2019 01:30
 
24
Jul 2019
BCTC QUÝ 2 NĂM 2019 VÀ GIẢI TRÌNH Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Chi tiết xem file đính kèm:

PIS. BCTC tong hop Q2.2019.pdf

PIS BCTC hop nhat Q2.2019.pdf

CV 224 TCT.TCKT 24.7.2019.pdf

 

 

Last Updated on Wednesday, 24 July 2019 08:11
 
16
Jul 2019
THÔNG BÁO Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán BCTC bán niên và cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019.

Chi tiết xem file đính kèm:

CV_214_TCT.TCKT_16.7.19.pdf

Last Updated on Tuesday, 16 July 2019 01:35
 

Page 2 of 29

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn